REKLAMA

Łabędź z Browarów padł na ptasią grypę! Pierwszy przypadek w koneckim

Na początku stycznia padł łabędź zamieszkujący zbiornik Browary w Końskich. Zwierzę przymarzło nawet do lodu i przez długo nie było zdejmowane z jego tafli. Jak się teraz okazuje łabędź będący towarzyszem spacerowiczów miał ptasią grypę, a teraz cały region objęty jest specjalną strefą ochronną. 

REKLAMA

O tym, że łabędź znajduje się na tafli zbiornika służby były informowane przez mieszkańców już w pierwszych dniach stycznia. Dzisiaj dotarł do nas komunikat Powiatowego Inspektora Weterynarii dotyczący stwierdzenia u zwierzęcia wysoce zjadliwej ptasiej gryp H5N1:

REKLAMA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich informuje, że w dniu 06.01.2022 r. na Stawach na Browarach w miejscowości Końskie, gmina Końskie, powiat konecki, został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. Dodatni wynik stwierdzono u łabędzia niemego.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego. Stanowi zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych badań wynika, iż człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jednak może ono wystąpić w przypadku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi ptakami oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych. Głównym rezerwuarem tego rodzaju wirusa jest dzikie ptactwo wodne (kaczki, gęsi, łabędzie).

Inspekcja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

W związku z pojawieniem się pierwszego przypadku wystąpienia ptasiej grypy ptaków podtypu H5N1 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich pod numerem telefonu – 41 372 31 85

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

· Znaczna liczba nagłych padnięć,

· Depresja,

· Gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj,

· Miękkie skorupy jaj,

· Objawy nerwowe,

· Zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

· Silne łzawienie,

· Obrzęk zatok podoczodołowych,

· Kichanie,

· Duszność,

· biegunka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich poleca hodowcom prowadzącym chów przyzagrodowy drobiu bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 722 t. j.), a w szczególności:

· Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,

· Przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikiem ptactwem,

· Przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

· Unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa,

· Zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych upadków drobiu,

· W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego,

· Po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk z wodą z mydłem,

· Wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,

· Osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *