REKLAMA

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Słupia (Konecka)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Słupia (Konecka) na lata 2016-2023 jest bardzo ważnym dokumentem strategicznym, który umożliwi nam aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

REKLAMA

Słupia

Na opracowanie Programu otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 90% wartości całego projektu, z czego 85% to środki Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a 15 % pochodzi z budżetu państwa.

REKLAMA

Prace nad tworzeniem Planu przebiegały bardzo dynamicznie. Oparte były na Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Dlatego ten dokument jest taki istotny? Dokument będzie stanowił narzędzie umożliwiające przygotowanie i wdrażanie konkretnych działań, które przyczynią się do usunięcia zjawisk kryzysowych występujących na wskazanych obszarach. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczyni się do rozwiązania problemów Gminy Słupia (Konecka) oraz wspierania jej rozwoju i poprawy atrakcyjności.

Program Rewitalizacji zawiera inwestycje najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców gminy. Program obejmuje nie tylko konieczne prace budowlano-architektoniczne i wyznaczenie nowych funkcji tych obszarów, zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Istotną częścią są także działania na rzecz aktywizacji mieszkańców, przeciwdziałania bezrobociu, edukacji, kultury, bezpieczeństwa – czyli to, co przekłada się na poprawę jakości życia.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Słupia (Konecka) na lata 2016-2023 jest współfinansowany w 90% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

unijna grafika

artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *