REKLAMA

Maleniec i Sielpia na liście Szlaku Zabytków Techniki

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego otrzymała 85 tysięcy złotych dofinansowania na projekt „Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki”. To turystyczny szlak samochodowy, który będzie łączył najważniejsze pod względem walorów historycznych i architektonicznych obiekty poprzemysłowe. Na liście znalazły się m.in. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu i Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej. 

REKLAMA

Około 200 km szlak obejmował będzie całą północną (wzdłuż rzeki Kamiennej) oraz środkową część województwa świętokrzyskiego. Na trasie znajdą się obiekty związane z tradycją hutniczą, górniczą, zbrojeniową, samochodową, metalurgiczną, kolejową i ceramiczną. Na listę wpisano miejsca o charakterze archeologicznym oraz obiekty ze Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego. W projekcie uwzględniono obiekty, do których turysta ma bezpośredni dostęp, które można zwiedzać w ramach muzeów i bez utrudnień oglądać z zewnątrz. Natomiast te niezabezpieczone, będące w ruinie i usytuowane w zaroślach zostały odrzucone.

REKLAMA

Na trasie szlaku znajdą się m.in. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej, Ruiny Huty „Józef” w Samsonowie, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, Ostrowiecki Browar Kultury, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie czy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.

W ramach projektu zostanie oznakowane 18 obiektów, do których prowadzić będzie około 80 znaków drogowych typu E-22a i E-22b. Zlokalizowane zostaną one przy drogach wojewódzkich, krajowych i gminnych. Ponadto planowana jest realizacja 12 tablic opisowych zlokalizowanych bezpośrednio przy wybranych obiektach. Na każdej z tablic znajdą się, informacje o danym obiekcie w dwóch językach: polskim i angielskim. Dodatkowo na tablicach zamieszczone zostanie logo szlaku oraz mapa z przebiegiem szlaku.

W przyszłości ROT nie wyklucza dołączenia kolejnych obiektów do szlaku, pod warunkiem dostosowania ich pod kątem bezpieczeństwa i udostępnienia ich dla zwiedzających.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *