REKLAMA

Michał Pękala z pełnym absolutorium! [wideo]

We wtorek w sali konferencyjnej OSP w Radoszycach miała miejsce XVII sesja Rady Gminy w Radoszycach. Jej głównym punktem było podjęcie decyzji o absolutorium dla wójta.

REKLAMA

We wstępie sesji byliśmy świadkami miłego akcentu. Swoimi pucharami zdobytymi podczas Zjazdu Sołtysów w Wąchocku pochwalili się Helena Kuleta – sołtys Mościsk Dużych i Piotr Szustak z sołectwa Wilkowice. Następnie wójt Michał Pękala przez godzinę opowiadał o swojej pracy pomiędzy poprzednią, a obecną sesją. W kolejnym punkcie rada i zaproszeni goście zajęli się bezrobociem w gminie. Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wojciech Owczarek przedstawił dane statystyczne dotyczące tego problemu. – „Jeżeli chodzi o liczbę osób zarejestrowanych bezrobotnych w Radoszycach to wyglądało to mniej więcej tak, porównam dane wyciągnięte na koniec maja by nie było mowy o czynniku sezonowości. Proszę Państwa na dzień 31 maja 2011 roku zarejestrowane były 852 osoby, w 2012 808 osób, w 2013 839, w 2014 798 osób, w 2015 629 osób, a na dzień dzisiejszy 521 osób. Jest to spadek o 34 % w porównaniu z rokiem 2014.” – mówił wicedyrektor PUP-u.

Mimo tego, że dane statystyczne są przyzwoite, a bezrobocie najniższe w historii gminy to radni i sołtysi nie są zadowoleni ze stopy bezrobocia w gminie. Mówią oni, że pracodawcy poszukują „niewolników, a nie pracowników” . By walczyć z brakiem miejsc pracy niedawno gminy Słupia, Ruda Maleniecka i Radoszyce zawiązały Spółdzielnie Socjalną. Twór ten ma zatrudnić bezrobotnych do wykonywania różnych prac, między innymi porządkowych na terenie gmin. Prezes Spółdzielni Grzegorz Pakuła podczas sesji postanowił wyjaśnić jedną ze spraw, o którą wypytują mieszkańcy. – „Jest jeszcze jedna kwestia, która rodzi wiele pytań. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie zarządu to chciałbym Państwa poinformować, że pracujemy społecznie, charytatywnie, bez żadnego wynagrodzenia. Taką decyzję podjęliśmy.” – informował Pakuła.

REKLAMA

W lipcu na terenie sołectw mają odbyć się spotkania z osobami chętnymi do pracy. Spółdzielnia chce bowiem zatrudniać i ruszyć z pierwszymi zleceniami. O szczegóły można pytać sołtysów.

Najważniejszym punktem dnia były jednak rozważania nad budżetem i jego realizacją. Dowiedzieliśmy się, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o realizacji planów finansowych przez gminę. Wszyscy radni zatwierdzili też sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Co do budżetu gminy to najważniejszymi liczbami są: 1,8 mln złotych nadwyżki przychodów w stosunku do roku 2014 i zadłużenie gminy, które wynosi tylko 2,4 % i wciąż ulega zmniejszeniu. Po tych wszystkich informacjach radni nie mieli wątpliwości i choć wielu z nich jest opozycją dla wójta to wszyscy jednogłośnie udzielili mu absolutorium.  – „Szanowni Państwo bardzo dziękuję za ten wynik. To jeszcze bardziej nas mobilizuje do pracy i tak naprawdę to jest pierwsze pełne absolutorium. W tamtym roku też było udzielone, ale to był rok tuż po wyborczy i tamto absolutorium było jakby dla dwóch wójtów. To mnie jeszcze bardziej mobilizuje do ciężkiego wysiłku, ale przede wszystkim to nie jest absolutorium tylko dla wójta. Widzimy, że tworzymy dobry kolektyw, dobry zespół. Chciałem podziękować współpracownikom, dyrektorom, radnym, kierownikom. To dla dedykowane jest dzisiejsze absolutorium.” – mówił szczęśliwy wójt Michał Pękala.

Pod koniec sesji podjęto jeszcze raz próbę podsumowania zakończonych niedawno konsultacji społecznych dotyczących odzyskania przez Radoszyce praw miejskich.  – „Wzięło udział 251 mieszkańców z terenu gminy Radoszyce. 224 osoby poparły inicjatywę odzyskania praw miejskich przez miejscowość Radoszyce tj. 92,56 % ważnych głosów. 12 osób było przeciwne tj. 4,96 %, a 6 osób wstrzymało się od głosu tj. 2,48 % ważnych głosujących. Zaś 9 oddanych głosów okazało się nieważnymi.” –  informował wójt Pękala.

Żaden z radnych nie miał pytań odnośnie konsultacji. Wyjątkowo zgodna sesja Rady Gminy w Radoszycach zakończyła się serią interpelacji i zapytań od przedstawicieli ludu.

Michał Pękala z pełnym absolutorium

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *