REKLAMA

Dostępne staże, szkolenia, prace interwencyjne i dofinansowania z PUP Końskie [wideo]

Projekt pt. „Akcja Aktywizacja” zakłada pomoc dla 128 osób powyżej 29 roku życia, które zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich jako osoby bezrobotne. To świetny projekt między innymi dla młodych matek, ponieważ zakłada on refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Działania związane z „Akcją Aktywizacją” są dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

REKLAMA

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest realizowany w okresie 01.06.2018r.-31.05.2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich oferuje osobom powyżej 29 roku życia wiele rozwiązań związanych z aktywizacją zawodową. 28 osób może skorzystać z grupowych szkoleń z zakresu: „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)” oraz Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1. Zdobycie tych zawodów jest niemalże gwarantem uzyskania dobrze płatnej pracy. Dla 40 osób przewidziano 6 miesięczne staże, dla kolejnych 40 osób 6 miesięczne prace interwencyjne. Z kolei 20 osób podejmie pracę w ramach wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy.

REKLAMA

Projekt przewidziany jest dla osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP w Końskich jako osoby bezrobotne, dla których określono II profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia), znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należący do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: kobiety, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że istnieje możliwość objęcia wsparciem 15 Uczestników Projektu w zakresie możliwości skorzystania ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną. Wsparcie dotyczy osób, które odbywać będą staże, prace interwencyjne lub zostaną skierowane na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy. Mowa tutaj o dzieciach, ale i o osobach które potrzebują opieki – np. starsi, czy chorzy z naszej rodziny.

O szczegóły należy pytać swojego doradcę klienta, a dokumenty aplikacyjne można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich oraz w jego filii w Stąporkowie.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *