REKLAMA

Niedofinansowane zadania państwowe, temat dróg powiatowych i przyszpitalnego ZOL-u podczas sesji Rady Powiatu

W piątek na kolejnej sesji Rady Powiatu Koneckiego spotkali się radni obecnej kadencji. Obrady przebiegały w sposób rzeczowy, najwięcej dyskusji było jak zwykle w temacie dróg powiatowych. Ważnymi podjętymi wątkami były też: niedoszacowanie zadań państwowych, które musi realizować powiat, a także nierentowność Zakładu Opiekuńczo-leczniczego, który działa przy koneckim szpitalu.  Całą sesję obejrzycie TUTAJ

REKLAMA

Na początku spotkania rajcy zmienili porządek obrad zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Koneckiego. Potem Starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.  Po sprawozdaniu radna Beata Zbróg dopytywała o stanowisko Zarządu Powiatu Koneckiego w sprawie budowy chodnika w miejscowości Brody Stare, wniosek burmistrza Końskich o remonty na drogach powiatowych oraz wnioski mieszkańców sołectwa Przybyszowy o remont drogi do ich miejscowości.

Starosta Grzegorz Piec poinformował, że wnioski są rozpatrywane pozytywnie, ale jeśli chodzi o Przybyszowy to brakuje środków finansowych na remont drogi, bo potrzebne są wykupy nieruchomości sąsiadujących z jezdnią.

REKLAMA

Z kolei przewodniczący Zbigniew Kowalczyk dopytywał o remonty ulic Sportowej i Młyńskiej, a także chodnika na Sportowej.

Dyrektor dróg powiatowych Stanisław Mościński poinformował, że roboty na Młyńskiej rozpoczną się w grudniu (a zakończą w lipcu), a Sportowa zostanie w całości przebudowana. Potem radni pochylili się nad oświadczeniami majątkowymi, które musiały złożyć osoby wskazane w odpowiedniej ustawie.

W dalszej części skarbnik powiatu Edyta Drążkiewicz przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu na 2022 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Dowiedzieliśmy się, że tylko  oświata ze strony rządu jest niedofinansowana w tym roku na poziomie 12 milionów złotych (!). Tutaj warto zaznaczyć, że powiat jest organem prowadzącym dla szkół, ale na ich działalność powinien otrzymywać pieniądze z budżetu państwa. Subwencje są jednak za małe i stąd tak duża różnica. Niedofinansowane są też inne zadania zlecone przez Państwo – np. z zakresu geodezji i geologii. Niedofinansowanie może się pogłębiać w kolejnych latach choćby z uwagi na to, że szkoły, czy np. Powiatowy Dom Samopomocy korzystają z energii oraz ogrzewania, a cena tych idzie ostro w górę.

W kolejnym punkcie naczelnik Oświaty Krzysztof Stachera przedstawił informacje o realizacji zadań oświatowych w powiecie koneckim.

W serii głosowań radni uchwalili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie obecnego roku. Radna Beata Zbróg pytała o przebudowę drogi Sielpia – Barak oraz budowę chodnika Wincentów – Dziebałtów. Odpowiadał jej starosta Piec.

Następnie rajcy pochylili się nad Programem Naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.  Głos zabrali wicedyrektor ds. finansowych koneckiego szpitala Beata Wójcik oraz pełniący obowiązki dyrektora Andrzej Trofimiuk. Tłumaczyli oni radnym konstrukcję budżetu jednostki, a także mówili o niektórych absurdach, które placówce narzuca kontrakt z NFZ.  Duże straty ZOZ-u generują Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, jak i oddział opieki paliatywnej. Po dłuższej dyskusji rani przyjęli jednak program naprawczy szpitala.

Radni w głosowaniu zmniejszyli też opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego mieszkańcom miejscowości Sulborowice, Starzechowice i Budy w gminie Fałków.

W sprawach różnych rozgorzała długa dyskusja o utrzymaniu dróg powiatowych, a także planie ich przebudów i remontów. W tej części aktywni byli radni: Marian Król, Bogdan Soboń, Paweł Pękala, Zbigniew Kowalczyk, Jarosław Staciwa, Wiesław Skowron, Wojciech Owczarek.

Do sprzeczek słownych dochodziło tradycyjnie pomiędzy wicestarostą Wiesławem Skowronem, a byłym starostą i wicestarostą Bogdanem Soboniem. Całość dyskusji warto obejrzeć pod linkiem TUTAJ.

REKLAMA

One thought on “Niedofinansowane zadania państwowe, temat dróg powiatowych i przyszpitalnego ZOL-u podczas sesji Rady Powiatu

  1. mieszkaniec pisze:

    A czy na ulicy Sportowej zostaną uwzględnione przystanki Komunikacji ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *