REKLAMA

Nielegalnie zatrudnieni Gruzini wrócą do domu

W ostatni czwartek Strażnicy Graniczni z Kielc przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w powiecie koneckim. W trakcie działań ujawniono i zatrzymano trzech obywateli Gruzji, którzy nielegalnie wykonywali pracę na rzecz podmiotu gospodarczego zajmującego się pośrednictwem pracy.

REKLAMA

Źródło: KOSG

Wczorajsze zatrzymanie to efekt przeprowadzonej wcześniej przez Strażników Granicznych kontroli legalności zatrudnienia w spółce. Cudzoziemcy otrzymali pracę w odlewni metali, natomiast pracodawca nie zadbał o odpowiednie uregulowanie formalności związanych z zatrudnieniem. W trakcie czynności kontrolnych okazało się, że dziesięciu Gruzinów wykonywało pracę bez wymaganych dokumentów. Cudzoziemcy w dniu wszczęcia kontroli, zatrudnieni byli bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub wymaganego oświadczenia.

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Kielcach wydał decyzje administracyjne zobowiązujące do powrotu do ojczyzny trzech obywateli Gruzji poddanych kontroli. Nielegalnie pracujących mężczyzn obejmie również roczny zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen. Podobne konsekwencje czekają ich siedmiu nieobecnych kolegów, których dane zostały zastrzeżone w systemach Straży Granicznej. Przy najbliższej kontroli dokonywanej przez strażników oni również zostaną zobowiązani do powrotu.

REKLAMA

Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do Sądu o ukaranie za nielegalne powierzenie pracy dziesięciu cudzoziemcom. Przypominamy, że za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *