REKLAMA

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koneckim. KOMPLEKSOWE INFORMACJE

Potrzebujesz pomocy prawnej? Możesz z niej skorzystać zupełnie nieodpłatnie na terenie powiatu koneckiego. Punkty konsultacyjne prowadzone są w Końskich, Fałkowie oraz Stąporkowie. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej powiatu koneckiego (TUTAJ). W ramach działalności wszystkich 3 punktów zlokalizowanych na terenie powiatu koneckiego istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji.

REKLAMA

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji, usytuowany w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, (siedziba Starostwa Powiatowego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

• poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00
• wtorek od godz. 14:30 do godz. 18:30
• środa od. godz. 14:30 do godz. 18:30
• czwartek od. godz. 14:30 do godz. 18:30
• piątek od godz. 13:00 do godz. 17:00

REKLAMA

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

2) Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Fałkowie, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

• poniedziałek od godz. 11:00 do godz. 15:00
• wtorek od godz. 7:00 do godz. 11:00
• środa od godz. 7:00 do godz. 11:00
• czwartek od godz. 7:00 do godz. 11:00
• piątek od godz. 7:00 do godz. 11:00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)

3) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji usytuowany w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A (siedziba Urzędu Miejskiego), funkcjonujący według następującego harmonogramu:

• poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00
• wtorek od godz. 8:00 do godz. 12:00
• środa od godz. 11:30 do godz. 15:30
• czwartek od godz. 8:00 do godz. 12:00
• piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych)
W ramach działalności wszystkich 3 punktów zlokalizowanych na terenie powiatu koneckiego istnieje możliwość przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji:

Końskie – siedziba Starostwa Powiatowego – nieodpłatną mediację prowadzi radca prawny posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w każdą środę w godz. 14:30-18:30 oraz w piątki w godz. 13:00-17:00 – (raz na 4 tygodnie),

Fałków – siedziba Urzędu Gminy – nieodpłatną mediację prowadzi doradca obywatelski posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w poniedziałki w godz. 11:00-15:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i w piątki w godz. 7:00-11:00,

Stąporków – siedziba Urzędu Miejskiego – nieodpłatną mediację prowadzi radca prawny posiadający uprawnienia mediatora, który dyżuruje w piątki w godz. 8:00-12:00 .

ZGŁOSZENIA

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu
(41) 260 48 35
czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta tj.
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się – pod adresem:

[email protected]

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
    o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;

  • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;

  • zawarcie ugody;

  • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Druga strona sporu, którą może być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną. Nie musi ona składać oświadczania.

ogłoszenie płatne

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *