REKLAMA

O bezrobociu i rynku pracy na sesji Rady Powiatu [wideo, zdjęcia]

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu Koneckiego jednym z ważniejszych punktów dyskusji był raport o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w 2019 roku. Było więc dużo statystyki związanej z bezrobociem i rynkiem pracy. 

REKLAMA

Raport wygłosił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich Jacek Werens„Liczba osób bezrobotnych na koniec 2019 roku wynosiła 3236 – z tego bezrobotne kobiety stanowiły 56,4% ogółu, bezrobotni z prawem do zasiłku 29.7%, bezrobotni zamieszkali na wsi 69,4%, bezrobotni do 30 roku życia 26,3%, długotrwale bezrobotni 41,7%, a bezrobotni niepełnosprawni 7,1%. Poziom bezrobocia na koniec grudnia 2019 roku był wyższy o 143 osoby w stosunku do 30 listopada 2019 roku i niższy o 169 osób w porównaniu do końca grudnia 2018 roku. Stopa bezrobocia na koniec 2019 roku wynosiła 10,9%, w województwie było to 7,9%, a w kraju 5,2%. Porównując stopę bezrobocia do minionego roku obserwujemy jej spadek: dla powiatu jest to o 0,6%, dla województwa o 0,4%, a dla kraju też o 0,6%”  – mówił dyrektor Jacek Werens.

PUP Końskie w minionym roku przeznaczył na aktywizację osób bezrobotnych 11 milionów 282 tysiące 712 złotych.

REKLAMA

A jak stan bezrobocia z 2019 roku ma się do aktualnych danych, które uwzględniają już częściowo kryzys związany z epidemią? O tym ponownie dyrektor Werens –„Jeśli chodzi o koniec kwietnia 2020 roku poziom bezrobocia wynosi 3527 osób. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia to 11,8%” – tłumaczy Werens.

A zatem od końca roku do końca kwietnia przybyło 291 bezrobotnych, co wpłynęło na zwiększenie stopy bezrobocia o 0,9%. 

Dyrektor Werens mówił także podczas sesji o środkach, które PUP rozdysponowuje w ramach tarczy antykryzysowej, która jest wsparciem dla przedsiębiorców w wyjątkowej sytuacji jaką jest epidemia koronawirusa –„Od momentu wejścia w życie specustawy, która miała na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa PUP w Końskich realizuje działania mające na celu pomoc i zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców […] Łączna kwota wypłacona do dnia wczorajszego na wszystkie formy wynosi 17 milionów 357 tysięcy 193 złote i 68 groszy. Wypłacenie tak dużych środków było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników – pracowaliśmy na dwie zmiany, pracujemy również w soboty” – tłumaczył radnym dyrektor Jacek Werens.

O tarczę dopytywali także radni – „Widzieliśmy problemy z dystrybucją środków z tarczy w innych urzędach w kraju. W naszym odbyło się to moim zdaniem wzorowo, bez większych perturbacji. Chciałem zadać jedno pytanie: Panie dyrektorze został ogłoszony nabór, który trwa od 18 maja do wyczerpania środków. Czy pana zdaniem te środki są wystarczające do pana dyspozycji, do dyspozycji urzędu. I drugie pytanie: jakim zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się formy aktywizacji, jak to wróży na przyszłość, jak Pan to ocenia?” – Owczarek

A zarządca urzędu pracy odpowiadał –„W tym momencie urząd dysponuje kwotą na aktywizację przyznaną na ten rok w kwocie około 10 mln złotych. Nabory zostały ogłoszone w lutym, potem były wstrzymane przez pandemię. W maju wznowiliśmy nabory i wnioskujemy też o dodatkowe środki w projekcie konkursowym. Zaczynają napływać wnioski, jest zainteresowanie formami stażu, pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi. Wszystkie te formy się cieszą dużym zainteresowaniem pracodawców”  – odpowiadał dyrektor Werens.

O tarczę antykryzysową pytała również radna Dorota Duda. Następnie rajcy przyjęli do wiadomości raport dotyczący pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.

Cały raport o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich znajdziecie TUTAJ.

Zdjęcia:

REKLAMA

2 thoughts on “O bezrobociu i rynku pracy na sesji Rady Powiatu [wideo, zdjęcia]

  1. Pingback: XIV sesja Rady Powiatu Koneckiego | TKN24

  2. Cytat – „jest zainteresowanie formami stażu, pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi. Wszystkie te formy się cieszą dużym zainteresowaniem pracodawców”. I to jest patologia, bo część pracodawców traktuje to jako trwałą formę pozyskiwania taniej siły roboczej za kilkaset złotych stażu dla niewolnika z urzędu. Staż, krótkie zatrudnienie po stażu, kopa i następni na staż. Większość bezrobotnych traktuje takie zatrudnienie jako czasowe, uwłaczające, za jakąś karę i to za kwotę ok. 1 tys. zł. Jak wspieranie przedsiębiorcy nie będzie na zasadzie trwałego zatrudnienia pracownika z eliminacją pracodawców, którzy nadużywają dotowanego pracownika do póty młodsi, zaradniejsi, pracowici z Koneczczyzny będą uciekali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *