REKLAMA

O szpitalu, współpracy z gminą Końskie i rynku pracy w regionie podczas sesji Rady Powiatu [wideo]

W czwartek miała miejsce kolejna sesja Rady Powiatu Koneckiego obecnej kadencji. Wśród szeregu spraw poruszonych przez samorządowców najwięcej dyskusji było o szpitalu – jego sytuacji finansowej oraz kadrowej, a także o koneckim rynku pracy. Warto obejrzeć całą sesję TUTAJ

REKLAMA

We wstępie przewodniczący Zbigniew Kowalczyk poinformował, że podczas sesji trzeba zdjąć z obrad punkty dotyczące informacji  o realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie. Potem głos zabrał starosta Grzegorz Piec, który przedstawił sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Po sprawozdaniu nastąpiła seria pytań. Radny Bogdan Soboń dopytywał o nowego dyrektora szpitala – Annę Gil. Wicestarosta Wiesław Skowron poinformował, że nowa pani dyrektor pracę rozpocznie 2 listopada, a przesunięcie rozpoczęcia jej kierowania jednostką wynika z prośby samej wybranej. Potrzebuje ona czasu na przeorganizowanie spraw zawodowych oraz prywatnych.

REKLAMA

Potem raport o poziomie i strukturze bezrobocia przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich Jacek Werens. Na koniec lipca w PUPie zarejestrowanych było 2529 osób i to najniższy wynik od początku tego roku, stopa bezrobocia w powiecie to 8,9%. W sierpniu i wrześniu przybyło jednak kolejnych kilkudziesięciu bezrobotnych. Dyrektor Werens wspomniał też o tym, że jego urząd otrzymał pismo z jednej z Ceramik jakoby 201 osób miało być tam do zwolnienia, ale do dziś żadna z tych osób nie zarejestrowała się w Urzędzie Pracy – to prawdopodobnie z uwagi na to, że przebywają na wypowiedzeniach. Z informacji przekazanej wynika, że póki co inne firmy nie zgłosiły zamiaru zwolnień grupowych.

W kolejnej części zastępca dyrektora do spraw finansowych koneckiego szpitala Beata Wójcik przedstawiła informacje o wykonaniu planu finansowego szpitala za I półrocze 2022 roku. Szpital ma kilkumilionową stratę, ale jest ona nieco niższa niż zakładano, placówka wykazała też większe oszczędności niż początkowo planowano.

Kolejnymi punktami sesji była seria głosowań. Radni pochylili się między innymi nad zmianami w budżecie powiatu, ustaleniem opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej, sytuacją finansową szpitala, uchwałą dotyczącą stawek z PFRON-u. Wszystkie te głosowania przeszły koalicyjną większością.

W trakcie głosowań wyrażono zgodę na przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z ulicy Krakowskiej na IV piętro w Starostwie Powiatowym. Radni zaakceptowali też projekt linii autobusowych, którymi zarządzać będzie powiat konecki w najbliższych miesiącach. Dowiedzieliśmy się, że uruchomione zostaną linie Sulborowice – Końskie; Filipy – Końskie; Giełzów – Końskie (one działały już w zeszłym roku) oraz Luta – Końskie; Modrzewina – Końskie (to nowe linie). Przy tym głosowaniu radny Marian Król zgłaszał konieczność utworzenia linii przez gminę Słupia Konecka, ale póki co gmina nie wyraziła chęci współdziałania w temacie.

Wiele dyskusji wzbudziły punkty dotyczące wniosków i petycji z Rady Miejskiej w Końskich do Rady Powiatu Koneckiego. We wnioskach znalazły się prośby o współfinansowanie budowy dwóch rond w Końskich i przebudowy świetlic wiejskich. Ostatecznie zdecydowano, że powiatu nie stać na wsparcie gminy w tym zakresie z uwagi na brak wolnych środków finansowych. Długo dyskutowano o zapisach wniosku, wielu radnych zwracało uwagę na to, że poszczególne zadania powinny zostać rozbite na osobne wnioski i być może wtedy powiatowi udałoby się wspomóc budowę np. jednej ze świetlic. Zachęcamy do obejrzenia całej dyskusji w kanale YouTube powiatu koneckiego TUTAJ.

Rada Miejska w Końskich wystosowała też do Rady Powiatu petycję dotyczącą konieczności budowy internatu wraz z salą gimnastyczną przy Ośrodku w Baryczy. Tę petycję radni powiatowi zaopiniowali pozytywnie. Jednak warto podkreślić, że w  Wieloletniej Prognozie Finansowej to zadanie uwzględniono dopiero na lata 2024-25. Władze powiatu deklarują jednak, że będą starać się i walczyć o dofinansowanie zewnętrzne na tę inwestycję, co może pozwolić przyspieszyć te budowy.

Po serii głosowań przyszedł czas na sprawy różne, w nich głos zabrała radna Sejmiku Województwa z naszego regionu Agata Binkowska. Radna dopytywała o konkurs na dyrektora Szpitala im. św. Łukasza. Wyrażała wątpliwości swoich wyborców co do wyboru dyrektor Gil. Binkowska prosiła też Zarząd Powiatu Koneckiego o wsparcie przy remoncie pozostałych odcinków drogi wojewódzkiej 728. Odpowiadał jej wicestarosta Wiesław Skowron. Całe  wystąpienie i odpowiedź warto obejrzeć w zapisie sesji, do którego linkowaliśmy.

W sprawach różnych głos zabierali też radni: Wojciech Owczarek, Liliana Brożyna, Bogdan Soboń.

 

REKLAMA

2 thoughts on “O szpitalu, współpracy z gminą Końskie i rynku pracy w regionie podczas sesji Rady Powiatu [wideo]

  1. Dariusz pisze:

    No i co tam Państwo uradziliście ? Bezrobocie, bieda i brak perspektyw. Byłem na rozmowie o pracę w szpitalu na stanowisko stacjonarne dla fizjoterapeuty (mam kilkuletnie doświadczenie w zawodzie, zdobywane m.in w Kielcach. Jestem ze Stąporkowa, gdzie jest jeszcze gorzej z pracą). Kiedy przyszła po 2 tygodniach wiadomość listowna, że szpital życzy mi sukcesów zawodowych (osobiście potraktowałem to jako ironiczny żart od życia) to zrozumiałem, że w rejon konecczyzny dąży do jak najszybszego wyludnienia i upadku ( co zresztą obserwuję od kilku lat) a ja muszę szukać pracy tam, gdzie raczej nie czułbym się jak u siebie, czyli za granicą, ale gdzie traktują o wiele lepiej tą grupę zawodową (w Szwajcarii proponują 5000 euro i zakwaterowanie za darmo dla zwykłego fizjoterapeuty). Także życzę miłej zabawy w włodarzy…. =

  2. Kon pisze:

    Bo taka jest demokracja niekoniecznie ludzie wybierają tych którzy znają się na rozwoju ogólnopojętym tylko znajomi się wybierają między sobą a fachowcy to już dawno stąd wyjechali i kółko się zamyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *