REKLAMA

Od dziś można zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego 2022

Od 2 do 23 sierpnia można zgłaszać swoje projekty, które zostaną zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na zadania zostanie przeznaczonych 300 tysięcy złotych. 

REKLAMA

Środki Budżetu Obywatelskiego mogą być przydzielone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, należących do zadań własnych gminy i możliwych do zrealizowania w roku budżetowym 2022. Całkowity koszt jednego zadania nie może przekroczyć 100 000,00 zł. Zadanie musi być zgłoszone przez co najmniej 15 mieszkańców Miasta i Gminy Końskie, którzy ukończyli najpóźniej w dniu zgłoszenia 16 lat.

REKLAMA

Zadania należy zgłaszać w terminie od 2 sierpnia do 23 sierpnia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej urzędu: www.umkonskie.pl w zakładce „STREFA OBYWATELA → Budżet Obywatelski” lub w sekretariacie urzędu – pok. nr 24:

– drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
– osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – pok. nr 24,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] wypełniając wszystkie pola elektronicznego formularza zgłoszeniowego i dołączając skan wypełnionego formularza potwierdzającego poparcie, co najmniej 15 mieszkańców gminy.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *