REKLAMA

Odpowiadamy na wyzwania. Wywiad z Burmistrzem Stąporkowa Dorotą Łukomską

O budżecie, planach gminy Stąporków i służbie zdrowia rozmawiamy z burmistrz Dorotą Łukomską. W artykule znajdziecie też ogłoszenia odnośnie poszukiwań przez gminę lekarzy oraz kierownika przychodni. 

REKLAMA

Pani Burmistrz, jak będzie wyglądał budżet gminy Stąporków w rozpoczynającym się właśnie roku?

Rok 2020 będzie rokiem pełnym wyzwań dla naszej gminy. Stajemy w obliczu narzuconych zmian w przepisach, które mają bardzo duży i negatywny wpływ na finanse gminy. Musimy pamiętać, że przed nami m.in.: podwyżki płac związane ze zwiększeniem najniższej krajowej, realizacja podwyżki w oświacie i podwyżki za energię oraz zwiększone koszty związane z odbiorem odpadów za tonę na składowisku i zmniejszony wpływ z podatku. Rząd obiecał podwyżki nauczycielom, podniesiono płacę minimalną, samorządy natomiast nie otrzymały dodatkowych pieniędzy na ten cel, a jednak jesteśmy zobligowani aby te zadania wykonać. Musimy jednak pamiętać, że bardzo trudne będzie zrealizowanie wszystkich oczekiwań mieszkańców w jednym roku, ale kadencja trwa jeszcze cztery lata. Oczywiście moim celem jest sytuacja, w której wszyscy zarabiają dobrze, ale to ile zarabiamy w jednostkach gminnych uzależnione jest od naszych dochodów z podatków, a te środki są niestety mocno ograniczone – jeszcze raz zwrócę uwagę, że mamy jedne z najniższych podatków. W tym miejscu muszę podkreślić, bo wielu mieszkańców kieruje takie zapytania – niestety środków unijnych nie możemy przeznaczać na wynagrodzenia.

REKLAMA

Wracając do tematu oświaty, warto podkreślić, że co roku dokładamy do niej 10 mln zł. To ogromne pieniądze. Chcielibyśmy też, aby klasy były jak najmniej liczne, ale to wiąże się z dodatkowymi środkami, których nie mamy. Robimy wszystko, aby zarówno dzieci, ich rodzice i grono pedagogiczne byli jak najbardziej zadowoleni. Jednocześnie dbamy o komfort nauki i pracy. Mamy świetnie wyposażone szkoły, niedawno przeprowadziliśmy ogromną inwestycję związaną z ich termomodernizacją, która kosztowała ponad 4 mln zł. To naprawdę poważne zadania.

Ale są też pozytywne rzeczy, których możemy się spodziewać?

W budżecie na 2020 rok znalazło się dużo zadań, które mimo wszystko realizujemy, stawiamy bowiem na ciągły rozwój. Chodzi m.in. o przebudowę ulicy Kościuszki w Stąporkowie czy też budowę sali gimnastycznej w Krasnej. To duże, kilkumilionowe inwestycje. Budżet został zaplanowany w odpowiedni sposób, który zapewnia finansowanie nowych zadań, ale jednocześnie nie hamuje rozwoju gminy. To duże wyzwanie, ale pracujemy nad korzystnymi rozwiązaniami. Sprawnie pozyskujemy środki unijne na inwestycje, dodatkowo warto zwrócić uwagę, że od 2015 roku gmina nie zaciągnęła żadnych zobowiązań kredytowych.

Jednakże zmiany, jakie zaplanował rząd mają duży wpływ na finanse gminy

Tak, jednak to problem nie tylko Stąporkowa, ale także innych samorządów. Jako samorządowcy, wszyscy zgadzamy się, że zmiany, które weszły w życie w ostatnim czasie powodują, że w samorządach jest mniej pieniędzy, a więcej wydatków. Jako włodarze miast i gmin, będziemy musieli wprowadzić programy oszczędnościowe. Mówiąc wprost – skoro wydatki mamy większe, a przychody mniejsze, to siłą rzeczy trzeba z czegoś zrezygnować. Aby starać się zapewnić płynność finansową, którą poniekąd nam odebrano, trzeba wprowadzić działania, które są być może niepopularne ale konieczne. To procesy związane z ewentualną likwidacją dodatków, a także podwyżkami podatków, kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi i innymi niezbędnymi działaniami.

Finanse to jeden z gorących tematów w Pani gminie, drugim jest system ochrony zdrowia. Jak obecnie wygląda sytuacja?

Po raz kolejny powtórzę, wbrew mylnym opiniom, jakie wysuwają niektórzy mieszkańcy, że Rada Miejska, jako organ właściwy, nie podjęła żadnej decyzji o zamknięciu którejkolwiek poradni należącej do SPZOZ w Stąporkowie, nie ma również takich planów. Moim zamierzeniem, jako burmistrza, jest zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej. W tym celu prowadziłam rozmowy na temat możliwości współpracy z różnymi podmiotami, zarówno publicznymi jak i niepublicznymi. Z jedną z prywatnych placówek, która leczyłaby naszych pacjentów za darmo, w ramach NFZ, byliśmy już na etapie zaawansowanych negocjacji. W tej sprawie jednak Radni podjęli decyzję, aby system opieki pozostał bez zmian i rozmowy zostały wstrzymane. Wspólnie z Radnymi podejmujemy szereg działań służących utrzymaniu ponadstandardowego, mając na uwadze sytuację innych gmin, poziomu świadczenia usług opieki zdrowotnej. W najbliższym czasie zarówno Radni jak i ja wypowiemy się jakie każdy z nas podjął działania w kierunku dalszego właściwego funkcjonowania gminnych przychodni. Już na najbliższej sesji, 24 stycznia, Radni podejmą decyzję czy pozwalają, aby w budynku gminnym pracowała prywatna spółka, która wprowadzi trzech nowych lekarzy.

Przypomnę tylko, że według danych Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej na 102 świętokrzyskie gminy brakuje ponad 200 lekarzy „pierwszego kontaktu”, którzy muszą mieć niezbędne uprawnienia. Jako gmina do 20 tys. mieszkańców stanowimy niemal wyjątek, gdzie walczymy o to, żeby utrzymać, w sytuacji ogólnopolskiego problemu braku lekarzy, aż cztery placówki medyczne – w Stąporkowie, Błaszkowie, Krasnej i Niekłaniu Wielkim. Proszę również zwrócić uwagę, że w całym kraju mamy do czynienia z niedoborem lekarzy – w tym momencie w Polsce brakuje ponad 68 tysięcy medyków. Zatem nie jest to problem jedynie lokalny. Jesteśmy gminą, która zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, utrzymuje i chce utrzymywać cztery poradnie, aby było to jednak możliwe, muszą być chętni do pracy lekarze oraz pielęgniarki. Wystarczy zastanowić się chwilę, aby stwierdzić, że sytuacja jest całkowicie inna niż 20 czy nawet 10 lat temu. Składa się na to wiele czynników, zarówno demograficznych, jak i technologicznych. Problemem na dzień dzisiejszy jest znalezienie lekarzy. Pracujemy naprawdę ciężko, aby system opieki zdrowotnej w naszej gminie był w jak najlepszej kondycji.

Zatem jakie kroki podejmuje gmina, aby rozwiązać ten problem?

Jak już wspomniałam, rozmawiam z podmiotami zarówno publicznymi i niepublicznymi, a proszę uwierzyć, że nie są to łatwe negocjacje. Angażuję wszystkie możliwe środowiska do pomocy przy trwających intensywnych pracach związanych z poszukiwaniem obsady lekarskiej do poradni należących do SPZOZ w Stąporkowie. Działamy wspólnie z radnymi, bardzo ważne jest osiągnięcie porozumienia ponad podziałami i wypracowanie jak najlepszego rozwiązania dla dobra mieszkańców. Pracujemy nad rozwiązaniami mającymi na celu podniesienie standardu pracy SPZOZ, nad kompleksowym usprawnieniem służby zdrowia w całej gminie. Oprócz lekarzy szukamy także nowego dyrektora SPZOZ, konkurs na to stanowisko został ogłoszony już w grudniu. Liczę na dobrą i rozsądną współpracę także ze strony mieszkańców, bowiem to oni decydują, do której przychodni chcą przynależeć. Jestem gotowa także na wszelkie sugestie ze strony społeczeństwa, a nawet sygnały ws. lekarzy, którzy mogliby podjąć pracę w naszym SPZOZ-ie. Jednocześnie zapewniam, że nie ma planów likwidowania żadnej poradni.

Dziękuję za rozmowę.

GMINA STĄPORKÓW ogłosiła konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Stąporkowie
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie bip.staporkow.pl w zakładce: aktualności/konkursy, nabory ofert
lub pod nr tel.41 374 11 22

artykuł zawiera treści promocyjne

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *