REKLAMA

Pieniądze na sport w gminie Fałków

Wójt Gminy Fałków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. Gmina przeznaczy na ten cel 50 tysięcy złotych.

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe.

Gmina Fałków przyzna dotację na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków poprzez prowadzenie wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych w sposób doraźny i cykliczny oraz organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach – sport masowy i rekreacyjny”.

Do otwartego konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

REKLAMA

Termin realizacji zadania to okres od 1 marca do 31 grudnia 2021 r. Na ten cel gmina przeznaczy 50 tysięcy złotych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku” do 17 lutego 2021 r. do godz. 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data wpływu) w Urzędzie Gminy Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26 -260 Fałków, pokój Nr 110. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi 18 lutego  o godz. 10.00 w siedzibie urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fałkowie, tel. 044 787 35 35.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *