REKLAMA

‚Pomagamy pomagać’. Tak działa wolontariat w II LO [zdjęcia]

W dzisiejszym świecie chaosu, szumu medialnego, zatarcia granicy pomiędzy tym, co potrzebne i krzepiące, a tym co komercyjne i opłacalne II Liceum Ogólnokształcące w Końskich odnalazło właściwą płaszczyznę działania. Jest nią działalność charytatywna. Będąc w opozycji do takiego systemu wartościowania, przypomina o tym, co najważniejsze w człowieczeństwie. Tym celom służą różne aktywności. O nich poniżej. 

REKLAMA

Bale charytatywne organizowane przez społeczność II LO cieszyły się dużym zainteresowaniem

Jedną z nich jest Stowarzyszenie na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Końskich działa od 2017 roku, które każdego roku przyznaje stypendium – ,,Talent Szkoły”. Fundusze na jego realizację pozyskiwane są od darczyńców podczas organizowanych corocznie bali charytatywnych z aukcjami dobroczynnymi.

Stypendium “Talent Szkoły” jest wyróżnieniem, jakie może otrzymać uczeń będący absolwentem szkoły podstawowej, który rozpoczął naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Końskich. Przyznawane jest ono w trzech kategoriach tematycznych:
– nauka- za wybitne osiągnięcia z dziedzin/ działów obejmujących wiadomości i umiejętności spoza szkolnego planu nauczania,
– sztuka- za wybitne osiągnięcia z takich dziedzin jak np. muzyka, plastyka, fotografia, literatura, teatr, taniec i inne,
– sport- za wybitne osiągnięcia z spoza szkolnych dyscyplin sportowych.
Stypendium „Talent w zawodzie” może także otrzymać uczeń ostatniej klasy szkoły zawodowej.

REKLAMA

Zobaczcie film promocyjny szkoły: 

W  szkole od przeszło 15 lat propagowana jest idea honorowego krwiodawstwa. Powstał klub  Młodzi KREWni, który skupia aktywnych krwiodawców. Młodzież wraz z nauczycielami angażuje się w organizowaną corocznie akcję  Młoda krew ratuje życie. W 2017 r. placówka uzyskała  Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Do 2020r. uczniowie oddali blisko 440 litrów  krwi.

Starsi uczniowie od lat chętnie oddają krew dla potrzebujących.

II LO od pięciu lat uczestniczy w akcji pisania listów w obronie praw człowieka zainicjowanej przez Amnesty International. Każdego roku, w grudniu, szkoła na jeden dzień staje się tzw. miejscem maratonowym, w którym uczniowie, nauczyciele oraz osoby z zewnątrz mogą napisać taki list. Szkoła może się pochwalić wysłaniem ponad 1200 listów w obronie praw ludzi z całego świata.

Maraton pisania listów zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem.

Bardzo ważnym polem aktywności charytatywnej „Nowego Ogólniaka” jest działająca od 2012 roku Fundacja Św. Mikołaja, która na swym sztandarze niesie hasło “Pomagamy pomagać”. Może się ona pochwalić ufundowaniem 66 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, w kwotach do 3050 zł na sumę 147 588, 53 zł. Fundusze pozyskuje między innymi, organizując kiermasze słodyczy oraz ozdób świątecznych, a także poprzez kwesty w okolicznych parafiach, do których należą nasi uczniowie. W ostatnich latach Fundacja Świętego Mikołaja zbierała po około 14 000 zł, a obecnie w dobie pandemii, kiedy możliwości znacznie się skurczyły, może pochwalić się niebagatelną kwotą 4970 zł.

Działania Fundacji Świętego Mikołaja są symbolem charytatywnych działań II LO w Końskich. Na zdjęciu widzimy moment przekazania stypendiów.

Z ramienia fundacji szkoła aktywnie uczestniczy i odnosi sukcesy w licznych projektach społecznych, wśród których możemy wyróżnić: “OTK czyli jak odkrywamy tajemnice Konecczyzny”, “Żyć znaczy pomagać”, “Rodzina jako klucz do szczęścia” i “Solidarna szkoła”. Z tytułu laureatów szkoła otrzymuje wartościowe nagrody jak: wysokiej klasy tablice interaktywne, drukarka 3D i gratyfikacje finansowe w postaci stypendiów w kwotach od 500 do 2000 zł. W bieżącym roku szkolnym z ramienia Fundacji Św. Mikołaja 8 najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły otrzymało nowoczesne laptopy.

Chociaż odnosi się wrażenie, że współczesny świat zatracił wrażliwość na biedę, cierpienie słabszych i mniej zaradnych, to koneckie liceum staje w wyraźnej opozycji do takiego systemu wartościowania i stale przypomina o tym, co najważniejsze w człowieczeństwie, czyli o potrzebie pochylania się nad słabszymi i niesienia potrzebującym pomocy.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *