REKLAMA

Poważny wypadek to nie jest błahe przeżycie. Walcz o zadośćuczynienie

Wystarczy kilka chwil, by na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym bądź jakimkolwiek innym nasze życie uległo diametralnej zmianie. Wiele zamierzeń musi zejść na dalszy plan, albo w ogóle stracić na znaczeniu, gdy trzeba zająć się ratowaniem własnego zdrowia i powrotem do pełnej sprawności, jeśli mamy szczęście i będzie to możliwe. Nie ma wątpliwości, że nawet pokrycie wszystkich związanych z tym kosztów, a nawet zwrot utraconych dochodów nie oznacza, że całe zdarzenie mamy już z głowy.

REKLAMA

REKLAMA

Szkoda, której nie da się policzyć

Uzyskiwanie pełnego odszkodowania za poniesione na skutek wypadku zawsze wiąże się z drobiazgowym ustalaniem jego należnej wysokości. W przypadku szkód osobowych będą to przede wszystkim koszty związane z korzystaniem z niezbędnych w danym przypadku świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych czy zakupem leków i innych wyrobów medycznych. Wszystko to da się udokumentować i występować z kolejnymi roszczeniami. Zwroty strat materialnych we wszelkich ich formach nie są jednak jednymi przysługującymi nam w takich sytuacjach świadczeniami. Nie trzeba bardzo wrażliwej psychiki, by z dużym trudem przechodzić zarówno przez sam wypadek, jak i powolne odzyskiwanie zdrowia. Powrót do normalnego życia, dawnych przyzwyczajeń i sposobów spędzania czasu często trwa dość długo, a pewnych śladów zdarzenia niekiedy nie pozbywamy się nigdy.

Dlatego też prawo przewiduje także zadośćuczynienie, jako rekompensatę za doznane krzywdy i cierpienie. Tutaj jednak mamy do czynienia z pokrywaniem szkód niematerialnych. Nie istnieją żadne ścisłe wytyczne pozwalające na wyliczenie należnych w takich sytuacjach kwot. Oznacza to, że występując z roszczeniem o tego rodzaju świadczenie warto sięgnąć po fachowe wsparcie.

Każdy aspekt sprawy może mieć znaczenie

Zadanie wykazania skali poniesionych szkód ciąży na poszkodowanym. W tym przypadku nie wystarczy jedynie oświadczenie, że padło się ofiarą wypadku, ani nawet wskazanie na czas, jakiego wymagało odzyskiwanie sprawności. Trzeba możliwie szeroko ukazać skutki, jakie wszystko to odcisnęło na codziennym życiu. Relacja jego samego jest tu oczywiście kluczowa, potrzebne jest jednak także wiedza i doświadczenie pozwalające przeprowadzić odpowiedni wywiad i nie pominąć żadnej z istotnych kwestii, a następnie właściwie je ująć. Dlatego wszędzie tam, gdzie do działania przystępują prawnicy z wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych, takich jak np. Codex, uzyskiwane kwoty są dużo wyższe.

Mogą one zależeć od wielu czynników. Znaczenie będzie miała tu długość i bolesność leczenia, a także, rzecz jasna stopień uszczerbku na zdrowiu. Istotną kwestią jest także wiek poszkodowanego – sądy przyjmują, że wszelkie takie zdarzenia są bardziej dolegliwe dla osób młodszych. Wszelkie oszpecenia z kolei uważane są za dotkliwsze w przypadku kobiet.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem fakultatywnym, pozostawiającym przy orzekaniu o nim dużą swobodę. Dlatego tak ważne jest, by do ubiegania się o nie dobrze się przygotować. Jest ono poza tym jednorazowe i osobiste – należy się wyłącznie osobie poszkodowanej. Jedynie w wypadku śmierci lub pozostawania w ciężkim stanie, uniemożliwiającym normalne relacje, bliskim.

Artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *