REKLAMA

Powiat konecki z dotacją dla pielęgniarek DPS-ów

Powiat konecki otrzymał dofinansowanie dla Domów Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Środki trafią do pielęgniarek, które w czasie pandemii rezygnowały bądź nie mogły podjąć dodatkowej pracy.

REKLAMA

DPS Etola w Rudzie Pilczyckiej.

W ramach drugiego naboru pomiędzy Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach a powiatem koneckim w ostatnim czasie została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej prowadzone przez Powiat Konecki. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego dla Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, w kwocie prawie 44 tysięcy złotych i dla Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich nieco ponad 94 tysiące zł.

REKLAMA

Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii oraz ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. W ramach grantu przewiduje się wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 18 pielęgniarek w DPS, którzy ze względów bezpieczeństwa podczas pandemii COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *