REKLAMA

Będzie mieszkanie dla wychowanków pieczy zastępczej. Powiat pozyskał środki

Dzięki udziałowi w konkursie grantowym ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do powiatu koneckiego trafi 950 tysięcy złotych. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych, a w przypadku naszego powiatu, pieniądze przeznaczone będą na zakup mieszkania dla młodych opuszczających pieczę zastępczą.

REKLAMA

Podpisanie umów o dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Dużym przedsięwzięciem będzie zakup mieszkania, które zostanie przeznaczone dla wychowanków usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą. Będzie ono jako mieszkanie chronione, których nie ma w zasobach powiatu. Przed nami w PCPR Końskie dużo pracy w tym zakresie, jednakże cieszy nas fakt, iż jesteśmy grantobiorcą przyznanych środków finansowych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej” – stwierdziła uczestnicząca w tym wydarzeniu Urszula Przygodzka, dyrektor koneckiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpisało z Powiatem Koneckim umowę o dofinansowanie mieszkania dla osób opuszczających pieczę zastępczą

Umowa, dzięki której do powiatu koneckiego trafi 950 tysięcy złotych, podpisywali: minister Marlena Maląg, starosta Grzegorz Piec i wicestarosta Wiesław Skowron. Kwotę udało się zdobyć dzięki udziałowi w konkursie grantowym ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W całym kraju, w ten sposób rozdysponowano 32 miliony złotych. Środki posłużą wsparciu rozwoju usług asystenckich, usług sąsiedzkich, zwiększeniu dostępności usług transportowych, tworzeniu mieszkań wspomaganych i treningowych, tworzeniu i prowadzeniu strefy kreatywności osób niesamodzielnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, a także pilotażowemu programowi wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, czy rozwojowi rodzinnej pieczy zastępczej, tak jak w przypadku naszego regionu. (Powiat Konecki)

Zdjęcia (Powiat Konecki):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *