REKLAMA

Powiat z dodatkowymi środkami na Domy Pomocy Społecznej. W skali województwa ponad 19 mln złotych! [zdjęcia]

Ponad półtora miliona złotych wsparcia otrzymał powiat konecki. Środki finansowe muszą zostać zagospodarowane na rzecz dwóch Domów Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” z Końskich i „Etola” z Rudy Pilczyckiej. Pomoc pieniężna związana jest z trwającą epidemią i ma między innymi zwiększyć dochody pracowników DPS’ów w tym trudnym czasie. W skali całego województwa wsparcie otrzymały 33 Domy Pomocy Społecznej, a jego wartość materialna to przeszło 19 milionów złotych. 

REKLAMA

Umowę na organizację pomocy z ramienia powiatu koneckiego podpisali: wicestarosta Wiesław Skowron, skarbnik Edyta Drążkiewicz oraz członek Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa. Województwo reprezentowali: marszałek Andrzej Bętkowski i członek zarządu województwa Renata Janik.

REKLAMA

W sumie 33 Domy Pomocy Społecznej z województwa świętokrzyskiego otrzymały wsparcie na sfinansowanie przedsięwzięć, chroniących pensjonariuszy i personel przed skutkami koronawirusa. We wtorek w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali 19 umów z przedstawicielami instytucji, prowadzącymi Domy Pomocy Społecznej w naszym regionie. Wartość grantów to ponad 19 mln zł.

Pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej należą do grup najbardziej narażonych na zakażenie i ciężki przebieg choroby. Obecnie w województwie świętokrzyskim w tego typu placówkach przebywa blisko 3 250 podopiecznych.

Na realizację projektu „Bezpieczna Przyszłość” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pozyskał 20, 7 mln złotych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków o dofinasowanie trwał od 13 do 24 lipca. Wnioskodawcy zgłosili do udzielenia wsparcia 33 Domy Pomocy Społecznej, na łączną kwotę ponad 19 mln zł.

Jak poinformował marszałek Andrzej Bętkowski – „W ramach projektu – oprócz zakupu środków ochrony indywidualnej, profesjonalnego sprzętu i wyposażenia – możliwy będzie także zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym np. umożliwienie zmiany organizacji pracy w Domach Pomocy Społecznej, zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem dla pracowników, czy też tymczasowych miejsc do izolacji poza szpitalem, w których mieszkańcy, skierowani przez lekarza będą przebywać podczas leczenia. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie przeprowadzenia testów na COVID-19″.

Projekt „Bezpieczna Przyszłość” to kolejny przykład aktywności i skuteczności Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w pozyskiwaniu środków na walkę z pandemią Covid-19 – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Chcemy pomagać mieszkańcom regionu w skutecznej profilaktyce, zwłaszcza tym najbardziej narażonym na skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa; stąd pomysł wsparcia właśnie dla podopiecznych i personelu domów pomocy – dodała wicemarszałek.

Zawarcie porozumienia w sprawie projektu „Bezpieczna Przyszłość” miało miejsce w ostatni wtorek. Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej prowadzone przez Powiat Konecki. Wysokość przyznanego wsparcia finansowego dla Powiatu Koneckiego wynosi 1 562 017,20 zł w tym: dla Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, w kwocie: 703 764,98 zł i dla Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich, w kwocie: 858 252,22 zł.

W ramach grantu przewiduje się następujące działania:

  1. Zapewnienie tymczasowych miejsc do izolacji poza szpitalem, w których mieszkańcy DPS, skierowani przez lekarza będą przebywać na czas leczenia, zapewnienie im należytej opieki medycznej oraz kompleksowej usługi pobytowej, w tym: nocleg, wyżywienie, sprzątanie itp. (w przypadku, gdy izolacja odbywa się poza budynkiem DPS); Do takich miejsc mogliby być kierowani na okres co najmniej 14 dni także nowoprzyjęci mieszkańcy DPS.
  2. Koszty dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami DPS w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej.
  3. Zakup usług związanych z walką i przeciwdziałaniami COVID-19 np.: umożliwienie zmiany organizacji pracy w DPS (7/7), w tym: nocleg, wyżywienie, zakup niezbędnego wyposażenia miejsc noclegowych dla pracowników DPS. zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem DPS (kompleksowej usługi pobytowej w tym: nocleg, wyżywienie, sprzątanie itp.) dla pracowników DPS.
  4. Zakup środków ochrony indywidualnej (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry, itp.).
  5. Zakup sprzętu i wyposażenia, m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, itp.
  6. Sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek utworzonych w budynku DPS (ssaki, koncentratory tlenu, pościel jednorazowa, naczynia higieniczne, itp.).
  7. Zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej w okresie do 31 października 2020 roku.

loga

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *