REKLAMA

Powstanie świetlica wiejska i strażnica OSP w Węgrzynie

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie budowy budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie. Długo wyczekiwana przez strażaków inwestycja będzie opiewała na milion złotych.

REKLAMA

Źródło: gmina Radoszyce

Zadanie zostanie sfinansowane w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przedsięwzięcie to zakłada budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z wydzieloną częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie. Realizacja niniejszej inicjatywy ma się przyczynić do integracji środowiska lokalnego i aktywizacji mieszkańców działających na rzecz rozwoju i promocji sołectwa Węgrzyn i gminy Radoszyce. Zwiększy się dostęp do zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz nastąpi rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych lokalnej społeczności. Przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa gminy, poprzez zwiększenie potencjału OSP w Węgrzynie. Wartość dofinansowania projektu to kwota pół miliona złotych, a wartość całkowita robót wynosi prawie 1 mln zł.

REKLAMA

Źródło: Gmina Radoszyce

Źródło: gmina Radoszyce

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *