REKLAMA

Powstanie Wiejski Dom Kultury w miejscowości Koliszowy [wideo, zdjęcia]

Zaniedbany budynek po szkole podstawowej w miejscowości Koliszowy już w przyszłym roku będzie tętnić życiem. Włodarze gminy Ruda Maleniecka podpisali umowę z wykonawcą, który przeprowadzi gruntowny remont obiektu. W przyszłości będzie on służył mieszkańcom jako centrum kultury.

REKLAMA

„Od kilku lat mieszkańcy tej miejscowości zabiegali, aby przystąpić do remontu tego obiektu, w którym kiedyś swoją siedzibę miała Szkoła Podstawowa w Koliszowach. Od dłuższego czasu były czynione starania ze strony Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej co do przebudowy tego obiektu, ale zawsze zakładaliśmy, że ta budowa będzie możliwa przy uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego. Gdy pojawiły się takie możliwości złożyliśmy wniosek o wsparcie finansowe […] W ubiegłym roku otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku i uzyskaliśmy dofinansowanie. Niezwłocznie przystąpiliśmy do ogłoszenia przetargu na przebudowę i w tym roku został wyłoniony wykonawca celem realizacji inwestycji” – mówi nam Leszek Kuca, wójt gminy Ruda Maleniecka.

REKLAMA

Jak przekazuje nam Leszek Kuca, mieszkańcy brali czynny udział zarówno przy sporządzaniu dokumentacji projektowej, jak i w dalszych działaniach związanych z pozyskaniem dotacji.

Również i w działanie przyszłego wiejskiego domu kultury społeczność miejscowości deklaruje swój czynny udział. Zajęcia będą się odbywać na zasadzie wolontariatu – będą je prowadzić mieszkańcy dla mieszkańców. Zostanie także zatrudniony koordynator, który ma sprawować pieczę nad budynkiem.

„W tym budynku będą prowadzone zajęcia związane z nauką języka niemieckiego, warsztaty kulinarne, zajęcia fitness, jak również zajęcia samoobrony dla pań, także ten budynek po oddaniu będzie tętnił życiem” – opowiada nam Leszek Kuca.

Prace mają rozpocząć się na początku stycznia, a zakończyć we wrześniu przyszłego roku. Następnie budynek będzie musiał zostać doposażony. Obiekt szacunkowo zostanie oddany do użytku mieszkańcom w grudniu 2021 roku.

Całość inwestycji to ponad 820 tysięcy złotych, a dotacja ze środków zewnętrznych wynosi około 63%, czyli niespełna 525 tysięcy.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *