REKLAMA

Przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów. Lista uczniów z powiatu koneckiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach opublikowało listę osób, którym zostało przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022. W powiecie koneckim stypendia otrzyma 14 uczniów.

REKLAMA

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2021/2022.  Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wypłaca się je w dwóch ratach:

REKLAMA

1) pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;
2) druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Lista stypendystów z powiatu koneckiego:

Bachanek Filip, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich;
Berus Tomasz, Niepubliczne Technikum w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach;
Braska Monika Kamila, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich;
Cieśliński Patryk, Technikum nr 1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich;
Deka Mateusz Stanisław Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach;
Kucharska Katarzyna Patrycja Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie;
Lisowski Mateusz Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie;
Młodawska Emilia II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Końskich;
Nowak Bartłomiej Mateusz Technikum nr 3 w Końskich;
Sobczyk Jakub Aleksander I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich;
Stąpór Julia Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie;
Trudnos Anna Technikum nr 1 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich;
Wiatr Aleksandra Monika I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich;
Żak Martyna Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Stąporkowie.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *