REKLAMA

PUP z Końskich rozdał już przedsiębiorcom pomoc wartą 3 mln złotych!

W trzech formach: umarzalnych pożyczkach, dofinansowaniach do płac pracowników i dofinansowaniach do prowadzonej jednoosobowo działalności Powiatowy Urząd Pracy z Końskich rozdał przedsiębiorcą około 3 milionów złotych w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. 

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe.

Urząd od 2 kwietnia prowadzi nabór wniosków w zakresie nowego instrumentu pomocowego dla przedsiębiorców t.j. jednorazowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd ustawy COVID-19), na dzień 21 kwietnia 2020 roku:

– zarejestrowano 530 wniosków

REKLAMA

– rozpatrzono pozytywnie 515 wniosków

– wypłacono 390 pożyczek na łączną kwotę 1 950 000,00 złotych,

nabór wniosków jest ciągły, cały czas można je składać – zarówno do skrzynki podawczej przy PUP, jak i pocztą oraz elektronicznie poprzez portal www.praca.gov.

PUP w Końskich od dnia 14.04.2020 roku do 27.04.2020 roku prowadzi nabory dotyczące następujących instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców:

  • dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art.15 zzb ustawy COVID-19);

na dzień 21 kwietnia 2020 roku:

– zarejestrowano 29 wniosków na łączna kwotę 714 639,22 zł ( Liczba pracowników 134)

nabór wniosków trwa do 27 kwietnia 2020 roku.

  • dofinasowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ( art.15 zzc ustawy COVID-19);

na dzień 21 kwietnia 2020 roku:

– zarejestrowano 44 wnioski na łączna kwotę 229 840 złotych,

nabór wniosków trwa do 27 kwietnia 2020 roku.

  • dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizację pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 ( art. 15 zze ustawy COVID-19) na dzień 21 kwietnia 2020 roku nie wpłynął do Urzędu żaden wniosek.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *