REKLAMA

Rada Miejska w Końskich obradowała ponad 8 godzin [wideo, zdjęcia]

W poniedziałek miała miejsce sesja absolutoryjna w gminie Końskie. Burmistrz Krzysztof Obratański otrzymał zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium niejednogłośnie. To były bardzo ważne głosowania, ponieważ przed rokiem Obratański nie otrzymał wotum. Jeżeliby zdarzyło się to po raz drugi to w gminie mogłoby odbyć się referendum w sprawie odwołania burmistrza. Podczas ponad ośmiogodzinnych obrad wiele dyskusji dotyczyło informacji o pracy gminy od ostatniej stacjonarnej sesji, która odbyła się w styczniu.

REKLAMA

Podczas pierwszego punktu obrad burmistrz miasta i gminy Końskie przedstawił obszerną informację z działań gminy przez czas od ostatniej sesji w trybie stacjonarnym – jego wystąpienie trwało aż 94 minuty! Następnie włodarz odpowiadał na pytania radnych dotyczące między innymi przedsięwzięć samorządu w związku z pomocą przedsiębiorcom i mieszkańcom w trakcie epidemii, łącznika ulic Polnej i Krakowskiej w Końskich, komunikacji miejskiej czy rewitalizacji zbiornika w Sielpi, a dokładniej jego oczyszczaniem z uwodnionego torfu przed obecnym sezonem, co wywołało dyskusje między Obratańskim a radnymi Ernestem Krukiem i Wiesławem Malickim.

REKLAMA

„Czy usunięcie tego torfu jest przewidziane do realizacji? To jest zadanie wieloletnie. Z tego, co widziałem w informacji odmulanie zbiornika jest zakończone. Czy to jest planowane i kiedy można spodziewać się realizacji tego przedsięwzięcia?” – mówił Wiesław Malicki.

„Zbiornik został oczyszczony w granicach objętych zleceniem, a więc nie cały zbiornik, bo zbiornik obejmuje również część objęty obszarem Natura 2000 i do jego oczyszczenia musi być wydana decyzja środowiskowa […] Nigdy nie było mowy o całym zbiorniku, ponieważ tego zrobić nie mogliśmy. Staramy się, aby uzyskać prawomocną i ostateczną decyzję środowiskową, żeby kontynuować oczyszczanie także na obszarze Natura 2000. W przypadku pozostawienia nieodmulonej części w sposób naturalny namuły i nanosy mogłyby przez wodę przenosić się na część odmuloną, a takie zjawisko widzieliśmy już w poprzednim roku. Kluczem do zabezpieczenia przed zamulaniem jest odmulenie zbiornika w całości i budowa tzw. łapacza rumoszu. Myślę, że projekt zostanie zrealizowany w najbliższych latach. Kiedy odmulimy całość i zbudujemy łapacz rumoszu te zjawiska nie będą groźne dla zbiornika” – tłumaczy Krzysztof Obratański

„Swego czasu spotkałem się na Sielpi z panem, który zajmuje się oczyszczaniem zbiorników. On stwierdził, że oczyszcza zbiorniki takie jak nasz za darmo. Byłem bardzo zdziwiony, pytam się jak to jest możliwe. Powiedział mi, że oczyszczał taki zbiornik w Radomiu, jest to na zasadzie pomp ssących. Puszcza platformę, ona wybiera ten rumosz, on go układa i go sprzedaje, więc on to robi za rumosz. Czy pracownicy naszej gminy interesowali się czymś takim? Czy brali pod uwagę takie oczyszczanie zbiornika? Ja to sprawdziłem, i ten zbiornik w Radomiu prawdopodobnie jest tak oczyszczany, więc skoro u nas jest tyle rumoszu to dlaczego nie podjąć współpracy z kimś takim?” – opowiadał Ernest Kruk

„Gmina zleca wykonanie pewnych zadań w drodze otwartego postępowania przetargowego. Sądzę, że gdyby był wykonawca zainteresowany taką robotą i złożył ofertę, to jeżeli rzeczywiście to, co panu przygodnie spotkany pan powiedział jest prawdą, to wystarczyło by zgłosił się w przetargu i zażądał dopuszczania go do realizacji inwestycji za kwotę zero albo za złotówkę” – mówił Obratański.

Poruszono również temat powstania stadionu lekkoatletycznego w Końskich, a materiał wideo o planach utworzenia tego obiektu znajdziecie u nas już wkrótce. 

Radni rozpatrzyli też skargę na działalność dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatwierdzili wstępne lokalizacje przystanków komunikacji miejskiej w miejscowościach Stary Kazanów, Nieświń, Wąsosz oraz Małachów oraz utworzyli Zespół Przedszkolny nr 1 w Końskich.

Nadane zostały także nazwy ulic w miejscowości Nowy Kazanów oraz ronda u zbiegu ulic Zielonej, Mostowej i Młyńskiej w Końskich, które przyjęło imię Sylweriusza Jaworskiego ps. „Strzemię”. O nazwach ulic w Nowym Kazanowie wkrótce przygotujemy osobny materiał. Na wniosek burmistrza Krzysztofa Obratańskiego radni dodali do obrad i przyjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Ze względu na mniejsze dochody gminy spowodowane epidemią sfinansuje on jedynie 3, a nie 5 projektów jak to było dotychczas. Więcej o tym już wkrótce w naszym portalu.

Na koniec radni przyjęli sprawozdania za 2019 rok ze współpracy gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w gminie i z realizacji programu „Karta Dużej Rodziny”. Zatwierdzono także sprawozdanie oraz ocenę zasobów MGOPS w Końskich.

Przed głosowaniem podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 rok między radnymi wywiązała się długa dyskusja. Rozpoczął ją radny Ernest Kruk zadając pytanie o kryteria otrzymywania mieszkań socjalnych od gminy Końskie.

Ernest Kruk:„Kilka dni temu zgłosiła się do mnie rodzina oczekująca na mieszkanie. Stwierdziła jednoznacznie, że kryteria, które są wyznaczone w komisji przydzielającej mieszkania nie są spełniane, a jedynym kryterium jest to, że mieszkania otrzymują osoby kandydujące z listy pana burmistrza. Dotarłem do osób, które uczestniczyły w tej komisji, a m. in. do jednego z radnych, którego poprosiłem o odpowiedź w tym temacie. Radny stwierdził że tak i podana przeze mnie osoba, którą wskazałem, potwierdził, że otrzymała to mieszkanie, a on jako uczestnik komisji był przeciwny, po czym spotkał się w gabinecie z innymi przedstawicielami komisji i pan burmistrz nakazał, pomimo to, że osoba nie spełniała kryteriów, przyznać to mieszkanie. Będę wnioskował na następnej radzie do zbadania tej sprawy i wyłonienia ekipy grupy radnych z komisji rewizyjnej do sprawdzenia tego procederu”
Krzysztof Obratański: -„Jeżeli chodzi o przydział mieszkań to nie zmienił się co do zasady od bardzo dawna i oparty jest na regulaminie, który obowiązuje gminę Końskie od przynajmniej kilkunastu lat. Twierdzenie, że 9 osób, które otrzymało mieszkania w ubiegłym roku kandydowało z list burmistrza jest nieprawdziwe”.
E. Kruk: -„Jedna osoba, o której żeśmy rozmawiali”.
K. Obratański:„Przepraszam, pan sformułował zdanie, że dostają tylko ci, którzy kandydują z listy burmistrza. To jest informacja nieprawdziwa i proszę o sprostowanie tego”.
E. Kruk:„Przepraszam panie burmistrzu, może to być nieprecyzyjna odpowiedź. Otrzymałem informację, że jedna z osób kandydująca z listy burmistrza otrzymała mieszkanie. Nie sprawdziłem, czy pozostałe 8 otrzymało w ten sam sposób czy nie. Dlatego na końcu chciałbym sprawdzić czy jest to prawdą, czy nie”.
K. Obratański:„Każda tego typu informacja, jeżeli zawiera choćby przesłanki prawdy powinna być sprawdzona i ja bardzo się cieszę, że pan radny chciałby to sprawdzić, ale wolałbym, żeby to sprawdził zanim będzie czynił z tego zarzut. Łatwiej jest do opinii publicznej przekazać informację, że dzieją się takie tragiczne, dramatyczne rzeczy i należy je sprawdzić, niż sprawdzić a potem udzielić informacji, która najprawdopodobniej jako mniej ciekawa będzie pominięta w odbiorze. Regulamin nie zakłada, by sprawdzane było czyjekolwiek zaangażowanie w kandydowanie do Rady Miejskiej zarówno po stronie urzędującego burmistrza, jak i innych stronach. To nie jest ani warunek rzeczywisty, ani tym bardziej formalny”.

Następnie Krzysztof Obratański przedstawił jeszcze informacje dotyczące sytuacji mieszkańców gminy Końskie, którzy coraz częściej swoje potrzeby mieszkaniowe realizują sami. Z apelem społecznym wyszła także radna Lidia Wiśniewska, która prosiła o interwencję w sprawie rodziny oczekującej na mieszkanie socjalne, przedstawiając ich sytuację i wskazując na pilną potrzebę pomocy. Całość dyskusji znajdziecie TUTAJ.

Ostatecznie wotum zaufania burmistrz Końskich otrzymał stosunkiem głosów 14 za, 1 przeciw i 4 wstrzymujące się. Dwóch radnych było nieobecnych. Głos „przeciw” radnej Ewy Samson był jednak, jak sama mówi, wynikiem pomyłki i naciśnięcia złego przycisku.

Podobnie było z udzieleniem absolutorium. Obratański otrzymał je stosunkiem głosów 15 za oraz 4 wstrzymujących się. Dwie osoby były nieobecne.

Podczas obrad przedstawiono także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Dochody gminy wyniosły około 163 miliony złotych, a wydatki opiewają na około 157 milionów 900 tysięcy. W budżecie gminy pojawiła się więc nadwyżka budżetowa w kwocie ponad 5 milionów złotych.

Pod koniec sesji w sprawach różnych poruszony został temat poszerzenia cmentarza –„Gmina od dłuższego czasu ubiegała się o pozwolenie na budowę cmentarza komunalnego. To już w tym momencie stało się faktem, ona napotykała na wiele trudności – sprzeciw mieszkańców, skarga w tym zakresie. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten pierwszy etap zrealizować. Na przyszły rok mamy 250 tysięcy złotych w budżecie zapisane, czynimy starania by zakres rzeczowy tego pierwszego etapu zrealizować tak, aby w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie na użytkowanie jako integralnej, samowystarczalnej części cmentarza komunalnego. To już się dzieje, będziemy państwa informować na bieżąco jeżeli chodzi o dalsze kroki w tym zakresie” – tłumaczył wiceburmistrz Marcin Zieliński.

Radna Ewa Samson zapytała także o plany wystąpienia gminy o wprowadzenie kart seniora. Wiceburmistrz Krzysztof Jasiński poinformował, że gmina rozpatruje propozycję umowy w zakresie programu „Gmina przyjazna seniorom”, w której zawiera się również karta seniora. Jak mówi Jasiński, prawdopodobnie burmistrz Obratański podpisze stosowne dokumenty w najbliższym czasie, by pogłębiać współpracę gminy z seniorami.

Transmisję z sesji w całości znajdziecie na kanale YouTube gminy Końskie – TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *