REKLAMA

Rada Powiatu Koneckiego do rozwiązania?! To polityczna bomba

To może być polityczna wiadomość, która szerokim echem rozejdzie się po całym kraju. Wiele wskazuje na to, że Rada Powiatu Koneckiego może zostać rozwiązana. Byłby to precedens w skali Polski. Wszystko przez niedopatrzenie rządzących.

REKLAMA

Zdjęcie poglądowe.

Przypomnijmy, że wyniki wyborów do Rady Powiatu Koneckiego oficjalnie opublikowano 25 października. Z kolei I sesja, na której wybrano Zarząd Powiatu Koneckiego w składzie: starosta konecki Andrzej Lenart, wicestarosta Bogdan Soboń, członek Zarządu Powiatu Koneckiego Damian Rozmus miała miejsce 23 listopada.

Jak udało nam się dowiedzieć dzisiaj (poniedziałek 11 marca 2019) kilkoro radnych złożyło do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o kontrolę i nadzór nad działalnością Rady Powiatu w Końskich, a w konsekwencji o jej rozwiązanie! Skąd taki wniosek i czy faktycznie jest jakieś prawdopodobieństwo tego, że rada zostanie rozwiązana? Stan prawny wskazuje na to, że jest to możliwe.

REKLAMA

Artykuł 27 ustawy o samorządzie powiatowym mówi: „Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.”

I właśnie na ten artykuł w swoim wniosku powołują się radni„W naszej ocenie Rada Powiatu w Końskich nie wykonała obowiązku prawnego wynikającego z art.27 ust. 1 – wyboru pełnego składu Zarządu Powiatu w okresie trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów oraz 42 pkt. 2 Statutu Powiatu Koneckiego tj. wyboru czterech członków zarządu tak jak mówi statut. Rada Powiatu natomiast dokonała wyboru trzech członków zarządu co stanowi rażące naruszenie […] wnosimy do Pani Wojewody o zastosowanie wobec Rady Powiatu w Końskich sankcji prawnych wynikających z art. 29 ust. 1 Ustawy o Samorządzie Powiatowym i rozwiązanie Rady Powiatu w Końskich” – czytamy w piśmie, które anonimowo wpłynęło do naszej redakcji.

O co tutaj chodzi? Najprościej rzecz ujmując: Wybrano trzech członków Zarządu Powiatu Koneckiego, podczas gdy obowiązujący statut Powiatu Koneckiego wymagał wyboru czterech członków. Od daty ogłoszenia wyborów, jak i od terminu I sesji minęły już trzy miesiące, o których mówi ustawa. Zdaniem zgłaszających błąd ten jest podstawą do rozwiązania Rady Powiatu Koneckiego, o czym mówi artykuł 29 ustawy o Samorządzie Powiatowym: „Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 skład zarządu powiatu i sposób jego wyboru, ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa”.

I dalej w tym samym artykule ustawy o samorządzie powiatowym czytamy: „Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym”.

Kolejnym krokiem, na który wskazuje ustawa jest zaś ogłoszenie powtórnych wyborów –„Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe”. 

Dokładnie 26 lutego podczas Sesji Rady Powiatu Koneckiego dokonano korekty statutu. Uchwalono nowy, w którym zmieniono liczbę członków Zarządu Powiatu Koneckiego z czterech na trzech. Jak jednak łatwo można policzyć było to już ponad cztery miesiące od ogłoszenia wyników wyborów oraz ponad trzy od powołania nowego zarządu. Na tej samej sesji temat podjął radny Wiesław Skowron -„Aż się prosi, by zadać pytanie dlaczego nie zrobiono tego w grudniu, nie zrobiono tego w styczniu tylko akurat dzisiaj? […] Obowiązkiem naszym było wybrać zarząd w składzie osobowym takim, jak jest zapisane w statucie. Owe trzy miesiące, o których mówi przepis upłynęło w sobotę 23 lutego i jeżeli Rada nie wybierze Zarządu w składzie osobowym takim jak stanowi statut, z mocy prawa ulega rozwiązaniu […]” – mówił radny powiatowy Wiesław Skowron.

Wtedy do tego zarzutu odniósł się starosta konecki Andrzej Lenart –„Sprawdzaliśmy to w kilku kancelariach prawnych, zapis jest nieprecyzyjny. Jak go należy literalnie liczyć po zmianie Ustawy o Samorządzie Powiatowym. Przecież w momencie ogłoszenia wyników wyborów  ani rada nie funkcjonuje, ani tym bardziej Zarząd nie może być powołany, a więc liczenie tego terminu jest do obronienia w każdej postaci. I tutaj mamy inny pogląd na to i nie chodziło tutaj całkowicie o zmianę. Tylko powtarzam: te zmiany łącznie z wydłużeniem kadencji, pewnymi sprawami robione były w trybie szybkim i są już jak gdyby pewne sygnały, które wskazują na to, z opinii kancelarii prawnych, że nie zostało tu prawo całkowicie złamane. Powtarzam: jeden miesiąc jest martwym miesiącem licząc go od ogłoszenia wyborów – kto miałby powołać ten Zarząd kiedy pojawiły się Państwa nazwiska na spisach tych, którzy zostali radnymi, kto miałby go niby utworzyć? Tu jest pewna niespójność prawna, która jest do obronienia” – mówił do radnych starosta Andrzej Lenart.

O przedstawienie opinii prawnych, o których mówił starosta podczas sesji 26 lutego prosił radny Robert Plech – „W związku z tymi wątpliwościami, które dotyczą prawomocności podjętych decyzji przez Zarząd chcielibyśmy się wszyscy radni zapoznać z opiniami, które były przedstawione Zarządowi przez kancelarie prawne i myślę, że to rozwieje nasze wątpliwości” – wnioskował Plech.

Z informacji przekazanych nam przez radnego wynika, że do dziś Zarząd nie przedstawił tych opinii.

Czy zatem wybór Zarządu w składzie trzyosobowym, podczas gdy obowiązujący statut nakreśla Zarząd czteroosobowy, będzie podstawą do rozwiązania Rady Powiatu Koneckiego? Sprawę w tej chwili musi zweryfikować Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Od jej rzecznika prasowego Diany Głowni otrzymaliśmy tylko lakoniczny komunikat -„W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, uprzejmie informuję, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego w zakresie podejmowanych uchwał i decyzji przez Zarząd Powiatu Koneckiego oraz „wniosek o kontrolę i nadzór nad działalnością Rady Powiatu w Końskich”. Pisma są procedowane” – przekazała nam pani rzecznik.

Jeśli wojewoda dopatrzy się, że działania podjęte przez Radę i Zarząd były niezgodne z aktualnymi, obowiązującymi aktami prawnymi będzie musiała niezwłocznie przekazać opinii publicznej informację o rozwiązaniu Rady Powiatu w Końskich.

O sprawę próbowaliśmy pytać Zarząd Powiatu Koneckiego – „Nie będę udzielał informacji w tym temacie dopóki swojego zdania nie przedstawi Wojewoda. Wtedy w ogóle będziemy mogli mówić o jakimkolwiek naszym stanowisku” – usłyszeliśmy od starosty koneckiego Andrzeja Lenarta.

Do tematu będziemy wracać. 

REKLAMA

9 thoughts on “Rada Powiatu Koneckiego do rozwiązania?! To polityczna bomba

 1. Wygląda na to, że portal ten jest poświęcony głównie informacjom o tym co robi władza, co robi policja i o organizowanych przez nich imprezach. O tym, co się w rzeczywistości dzieje można się dowiedzieć jedynie samodzielną pracą w terenie. Więc ku zaspokojeniu oczekiwań osób, które w tym czasie odpoczywały, podam krótką notatkę. Otóż w weekendowy późny poranek w Odrowążu kierownik miejscowej straży pożarnej chyba za ciepło się ubrał. Wyszedł ze swojego auta czerwony jak burak i jeszcze się wrócił aby zażyć chłodzącego napoju z małogabarytowego pojemnika. Udał się po tym do znajomego strażaka, a po dłuższym czasie wyszedł, będąc nadal tak samo ubarwiony na twarzy, wsiadł do auta i odjechał. Wiosenna aura jak widać bardzo niektórym przygrzewa. Szkoda, że tkn24 zbiera informacje siedząc za komputerem zamiast sobie trochę powędrować w terenie…

  • Wygląda na to, że byłeś świadkiem przestępstwa, pytanie brzmi co z tym zrobiłeś? Czy umyłeś ręce jak Piłat, bo zostałeś stworzony do wyższych celów i powinni zrobić to za ciebie inni? Czy oprócz oskarżania wszystkich wokół zachowałeś się jak prawdziwy obywatel i powiadomiłeś stosowne organy?
   Ta informacja dziś będzie sprawdzona na policji.

   • Jak to co zrobił? Opublikował… a to oznacza powiadomienie stosownych organów. Czy każdy musi być ubekiem? Może ktoś woli najpierw powiadamiać lud zamiast po kryjomu donosić… a co z tym lud zrobi to już jego sprawa. Każdy ma prawo do swojego systemu wartości. Ty wolisz państwo – on woli lud.

 2. W dniu 25 stycznia (3 miesiące od ogłoszenia wyników wyborów przez PKW), na podstawie art. 29 w zw. z art. 27 ustawy o samorządzie powiatowym, z mocy prawa nastąpiło rozwiązanie Rady Powiatu w Końskich z powodu niewybrania zarządu w 4-osobowym statutowym składzie.

  W takiej sytuacji Wojewoda niezwłocznie podaje taki fakt do wiadomości, w tej liczbie zamieszcza obwieszczenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a Prezes Rady Ministrów wyznacza osobę (komisarza) do pełnienia roli organów powiatu (rady i zarządu) i zarządza przedterminowe wybory, który powinny odbyć się w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny (tutaj – do 25 kwietnia br.)

  Wojewoda jest już w zwłoce półtora miesiąca, podobnie nie spieszy się Premier. Będą z tego tylko problemy, a nikt nie zdąży w tak krótkim czasie zrobić nowych wyborów. Zważywszy, że mają się one odbyć w dzień wolny od pracy, a końcowa w terminie jest niedziela wielkanocna, ostatnią rozsądną datą na ich przeprowadzenie wydaje się być niedziela 14 kwietnia. No chyba, że będziemy wybierać w lany poniedziałek, na przykład. A i tu nie zdążymy, jeśli będziecie się tak ociągać.

  W ramach sprostowania – wojewoda nie ma tu nic do decydowania. Rozwiązanie nastąpiło z mocy prawa (nijako z automatu), a do wojewody należy jedynie poinformowanie o tym fakcie. I jeszcze jedno sprostowanie – nie 26 lutego ten fakt prawny miał miejsce, jak podaje grupa radnych, a miesiąc wcześniej (3 miesiące od ogłoszenia wyników wyborów).

 3. Pingback: Będą ponowne wybory do Rady Powiatu Koneckiego. Komentarze | TKN24

 4. Jak to co zrobił? Opublikował… a to oznacza powiadomienie stosownych organów. Czy każdy musi być ubekiem? Może ktoś woli najpierw powiadamiać lud zamiast po kryjomu donosić… a co z tym lud zrobi to już jego sprawa. Każdy ma prawo do swojego systemu wartości. Ty wolisz państwo – on woli lud.

 5. Pingback: Czy Rada Powiatu Koneckiego może zostać rozwiązana? | TKN24

 6. Pingback: Niepewna przyszłość zarządu i rady powiatu koneckiego | TKN24

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *