REKLAMA

Radni drugi rok z rzędu nie zaakceptowali sprawozdania ZOZ w Końskich [wideo]

Szpital im. Świętego Łukasza w Końskich zanotował w 2019 roku ponad 5 milionów złotych straty. Rada Powiatu Koneckiego we wtorek uchwaliła niezatwierdzenie sprawozdania finansowego szpitala mimo polepszonej sytuacji względem roku poprzedniego, gdzie strata była o 3 miliony większa. 

REKLAMA

 –„Wynik finansowy w porównaniu do roku 2018 uległ zmniejszeniu o prawie 3 miliony złotych. Z czego wynika to zmniejszenie w porównaniu do roku poprzedniego? Wynika to z twardych renegocjacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i zwiększeniem przychodów o ponad 12 milionów oraz zwiększenia usług sprzedaży usług niemedycznych o ponad milion 300 tysięcy, czyli na początku roku 2020 do zakończenia sprawozdania finansowego uzyskaliśmy z NFZ kilka milionów złotych i po każdym kwartale roku 2019 negocjacje kończyły się skutecznym zwiększeniem kontraktu” – przedstawiał sytuację finansową koneckiego ZOZ-u dyrektor jednostki Wojciech Przybylski.

Wojciech Przybylski argumentował konieczność zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Powiatu Koneckiego trudnościami przy pozyskiwaniu dofinansowań ze środków unijnych, a także niemożliwość otrzymania kredytu obrotowego, który ma zapewnić płynność finansową.

REKLAMA

 –„Jeżeli chodzi o działalność finansową – w roku 2019 była trud asze zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów są bardzo duże. Druga sprawa jest taka, że nasi kontrahenci są bezwzględni – nieuregulowanie faktur w terminie skutkuje naliczaniem kar, odsetek, a także groźbami niedostarczania tego sprzętu” – mówił Wojciech Przybylski.

Dyrektor argumentował sytuację szpitala pozytywnymi ocenami Banku Gospodarki Krajowej. Przedstawił także trudności przy pozyskiwaniu wsparcia ze środków zewnętrznych bez zatwierdzonego sprawozdania.

„Bank Gospodarki Krajowej wziął nasz standing finansowy za rok 2019, 2018, 2017, który jest prowadzącym rachunki dla ponad 170 szpitali w Polsce stwierdził, że nasz standing finansowy jest dobry. Mamy jako jeden z niewielu szpitali w Polsce dodatnie aktywa, nie mamy zobowiązań wymaganych, czyli długu, ale przeszkodą na uzyskanie jakiegokolwiek dofinansowania jest brak zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2018. To jest duży problem. Wynikł on w momencie podpisywania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na projekt unijny, który działa. Będę starał się ustalić w piątek z Marszałkiem uroczystość otwarcia. Był problem z uzyskaniem 2,5 miliona dotacji na zrealizowanie tego całego projektu farmy słonecznej i odnawialnych źródeł energii. Prowadziłem negocjacje z NFOŚ i tam żądano zabezpieczenia pod kredyt ze strony Rady Powiatu, którego nie mogliśmy uzyskać. Udało się przekonać dyrektora NFOŚ, aby znaleźć inne rozwiązanie, którym była cesja kontraktu na te pieniądze i poręczenie naszym majątkiem, czyli najdroższym urządzeniem – tomografem komputerowym” – tłumaczył Wojciech Przybylski.

Plusem koneckiego szpitala są dodatnie aktywa i brak długów, jednak epidemia spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej jednostki w roku obecnym.

„Uzyskanie kredytu obrotowego w przypadku aktywów ujemnych jest wręcz niemożliwe. Eksperci przyznający kredyty w centrali banku patrzą na kilka rzeczy – zatwierdzony plan finansowy, aktywa i zobowiązania. My mamy dwie ważne rzeczy – dodatnie aktywa i brak zobowiązań wymagalnych. Jak mówią finansiści, jesteśmy jednym z 10 szpitali w Polsce, który zobowiązań wymagalnych nie posiada. Jest to ostatnia szansa, a muszę Państwu powiedzieć, że 2020 będzie tragiczny w zakresie finansów, jeżeli NFZ spełni swoje deklaracje. Nie zrealizowaliśmy kontraktów wskutek pandemii na około 10 milionów i NFZ od września będzie nam płacił według realnego wykonania, a nie ryczałtu, czyli mogą pojawić się ogromne problemy z utrzymaniem płynności finansowej, jeżeli NFZ nie wycofa się ze swojej decyzji do końca roku i nie będzie warunkował kontraktu na rok 2021 ilością zrealizowanych usług w roku bieżących” – przekonywał Wojciech Przybylski.

Przypominamy, że w poprzednim roku powiatowi radni nie przyjęli sprawozdania finansowego ZOZ-u za 2018 rok, co w teorii powinno prowadzić do pokrycia straty lub rozważenia likwidacji jednostki. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zapis ten został unieważniony do maja 2021 roku.

„Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2019 roku unieważniający uchwałę mówi, że po 21 maja tracą moc pewne zapisy. Między innymi o tym, że Rada Powiatu będzie likwidować szpital. Nie wiemy jaka będzie sytuacja finansowa szpitala po 21 maja jeśli chodzi o długi. Mówi się, że rząd znalazł jakieś rozwiązanie. Teraz moje pytanie zasadnicze – zatwierdzamy sprawozdanie, czyli idziemy w kierunku, że mamy 9 miesięcy, żeby zapłacić.  Pan dyrektor ma tu problem rozwiązany, bo przechodzi to na Zarząd Powiatu. My mamy znaleźć 2 miliony 100 tysięcy i zrezygnować z dróg i inwestycji. Co się wydarzy, jeżeli my pokryjemy, a rząd zrobi abolicję? W tej chwili nic nie możemy powiedzieć. Według mnie zasadne jest, aby to sprawozdanie odrzucić, bo my bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje z finansami” – argumentował starosta konecki Grzegorz Piec.

Ponadto Grzegorz Piec przedstawił wsparcie szpitala przez powiat konecki przy realizowanych inwestycjach.

„W 2014 roku powiat wspomógł szpital w kwocie 4 tysięcy złotych. W 2015 – 200 tysięcy złotych. W 2016 – 300 tysięcy złotych. 2017 – zero. 2018 – zero. 2019 – 615 tysięcy, 2020 – bez sterylizatorni to była kwota w granicach 800 tysięcy. Drodzy Państwo, na inwestycje będziemy zawsze wspierać szpital, ale nie chciałbym, że samemu nie będąc w bardzo dobrej kondycji, to jeśli teraz zaczniemy ratować, to może się okazać, że sami się pogrążymy” – przedstawiał Grzegorz Piec.

Rozwiewając wszelkie wątpliwości prawne przy niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego dyskusję zakończyła Iwona Bogacka-Urban, radca prawny Starostwa Powiatowego w Końskich.

„Jedna i druga strona a rację. Rozumiem dyrektora, że niezatwierdzenie sprawozdania powoduje komplikacje dla ZOZ-u. Jednak z punktu widzenia powiatu organ założycielski nie ma obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Już w przeszłości zdarzały się takie sytuacje, gdzie Rada Powiatu nie zatwierdzała takiego sprawozdania. Jeżeli nie zostanie ono zatwierdzone podmiot tworzący nie ma obowiązku pokrycia tej straty finansowej netto ZOZ-u. Z ustawy o działalności leczniczej wynika, że podmiot tworzący zobowiązany jest w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania ZOZ pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta samodzielnie, albo w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu wydać rozporządzenie zarządzenia, by podjąć uchwałę o likwidacji ZOZ-u. Ten artykuł był przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego i w tamtym roku, tj. 20 listopada 2019 roku Trybunał wydał wyrok, w którym stwierdził, że ten artykuł w związku z innymi, różnymi przepisami jest niezgodny z Konstytucją, ale w punkcie 2 wskazał, żę przepis w części pierwszej traci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP” – mówiła Iwona Bogacka-Urban.

Uchwałę o niezatwierdzeniu sprawozdania podjęto stosunkiem głosów 12 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujących się. Przeciw byli Dorota Duda, Marian Król, Czesław Kurcbart, Jarosław Lasota, Paweł Pękala, Bogdan Soboń oraz Beata Zbróg, a od głosu wstrzymali się Lilia Brożyna i Marian Domagała.

Starosta konecki podsumował w rozmowie z nami podjętą przez radnych decyzję.

-„Nie przyjęliśmy sprawozdania z prostej przyczyny. Przepisy, które teraz obowiązują przestaną obowiązywać 21 maja. Nikt nam nie zagwarantuje, że jeżeli przyjmiemy sprawozdanie nie będziemy zobligowani do spłacenia tego. Jeżeli nie przyjmiemy to nie jesteśmy zobligowani, żeby to spłacać. Zawsze powtarzam, szpitalowi zawsze pomożemy, ale szpital musi też odpowiadać za swoje długi […] Poczekaliśmy rok czasu i jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu, ale może się okazać za kilka miesięcy, że rząd wymyśli coś i nie będziemy odpowiadać za stratę szpitala. Wydaje mi się, że więcej robimy wokół tego zamieszania, niż to jest warte” – podsumował Grzegorz Piec.

Co dalej z Zakładem Opieki Zdrowotnej?

Za 9 miesięcy Rada Powiatu powinna zadecydować o spłacie straty, a uregulować w świetle prawa można ją wyłącznie ze środków budżetowych, których tak naprawdę na ten cel nie ma. Prawdopodobnie radni biorąc przykład z powiatów w całej Polsce w ogóle do sytuacji nie powrócą odraczając w ten sposób problem do bliżej nieokreślonego terminu.

REKLAMA

One thought on “Radni drugi rok z rzędu nie zaakceptowali sprawozdania ZOZ w Końskich [wideo]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *