REKLAMA

Radni dyskutowali nad przydzielaniem mieszkań podczas sesji w Końskich

W środę odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Końskich, podczas której radni dyskutowali między innymi nad zagospodarowaniem przestrzennym gruntów w sołectwie Modliszewice oraz zmianą uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali.

REKLAMA

Fot. Urząd Miasta i Gminy w Końskich.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słoka, a następnie przyjęto porządek obrad.

Radni burzliwie debatowali nad uchwałą zmieniającą przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Modliszewice. Konieczności jego sporządzenia przyjrzymy się w osobnym materiale.

REKLAMA

Następnie wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty na rzecz Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Kolejną uchwałą, nad którą wywiązała się dyskusja był dokument w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie oraz tymczasowych pomieszczeń.

„Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego wprowadziły nowe elementy, które powinny znaleźć się w naszej uchwale. Są trzy takie elementy, które dotychczas nie występowały” – komentuje burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański.

„Panie burmistrzu, mam dwa pytania. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób podania kontroli w tych sprawach społecznych, czyli powinna być kontrola społeczna. Jak ona wygląda obecnie? Drugie pytanie – czy i ile w ostatnim okresie, czyli kadencji pana burmistrza, zostały przyznane mieszkania osobom z listy wyborczej Samorządni Ziemi Koneckiej. Jeżeli były takie mieszkania, bo ktoś mi powiedział, że były, to czy były przydzielane zgodnie z obowiązującym regulaminem?” – do dyskusji włączył się radny Ernest Kruk

„To pytanie pan radny już zadał niemalże słowo w słowo, więc nie jest to pytanie nowe. Mogę odpowiedzieć to samo, co wówczas – żaden regulamin nie przewiduje, by w ankiecie towarzyszącej wnioskowi o przydział mieszkania ktokolwiek wskazywał czy jest aktywny politycznie, jakiej partii czy ugrupowania jest sympatykiem, czy startował, czy nie. Nie ma sytuacji, o której miałbym wiedzę, że jakieś mieszkanie zostałoby przyznane poza obowiązującymi przepisami prawa” – odpowiadał burmistrz Obratański.

Uchwała została przyjęta niejednogłośnie – stosunkiem głosów 12 za, 5 wstrzymujących się oraz jeden przeciw. Powtórkę sesji oraz dyskusję w całości znajdziecie TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *