REKLAMA

Radoszyccy radni debatowali z władzami powiatu o drogach [wideo]

W poniedziałek odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Radoszycach. Poprzedziła ją Komisja Wspólna Rady Miejskiej, podczas której obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Końskich. Najważniejszym elementem poniedziałkowych rozmów była debata na temat dróg powiatowych z przybyłymi gośćmi.

REKLAMA
REKLAMA

Fot. UMiG Radoszyce.

Podczas Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Radoszycach, która odbyła się przed sesją pojawili się starosta konecki Grzegorz Piec, członek Zarządu Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Mościński. Radoszyccy radni wraz z gośćmi z powiatu postanowili sprawy różne zawrzeć właśnie podczas posiedzenia komisji zamiast podczas sesji Rady Miejskiej.

Głównymi tematami, które poruszano były drogi powiatowe oraz ich remonty. Mówiono m. in. o odcinkach planowanych do realizacji w systemie finansowania pół na pół, poruszono temat drogi w Jacentowie-Sokołówce, w sprawie której wcześniej interweniowaliśmy (TUTAJ), a także o ulicy Koneckiej w Radoszycach, odcinku od ronda na DW 728 do rynku. Poniżej przedstawiamy zapis wideo debaty o sprawach różnych w całości.

REKLAMA
REKLAMA

Podczas sesji Rady Miejskiej zatwierdzono szereg uchwał, radni głosowali sprawnie i w większości zgodnie. Na początek burmistrz miasta i gminy Radoszyce Michał Pękala przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od końca kwietnia do końca maja. Następnie zatwierdzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032 oraz zmiany w budżecie gminy na rok 2021. Kolejnymi punktami obrad było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Teresę Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego.

Przegłosowano również rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nazwanych Plaża nr 1 i Plaża nr 2 przy Zalewie „Antoniów”, po czym dokonano sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. Poinformowano również o zasobach pomocy społecznej, przedstawiono sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok i przegłosowano przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Michałowi Pękali absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Retransmisję XXXIV sesji Rady Miejskiej w Radoszycach znajdziecie TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *