REKLAMA

‚Razem Bezpieczniej’ w koneckim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego [zdjęcia]

Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach realizuje projekt pn. „Bezpieczni i wolni od nałogów”, który jest realizowany w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt realizowany przez konecki ZDZ przewiduje realizację szeregu przedsięwzięć, których celem jest edukacja i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży.

REKLAMA


Projekt rozpoczęto uroczystą konferencją, na którą przybyli przedstawiciele lokalnych szkół oraz instytucji i służb, które czynnie wspierają działania w ramach projektu. Na konferencję przybył miedzy innymi Komendant Powiatowy Policji w Końskich insp. dr Waldemar Cisowski wraz z podkom. Sylwią Sobczyńską, którzy opowiedzieli o istocie problemu, a także zachęcili młodzież do aktywnego udziału w wydarzeniach i warsztatach związanych z projektem. Na konferencję przybyli także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Końskie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a także nauczyciele i pedagodzy z koneckich szkół.

W ramach działań projektowych „Bezpieczni i wolni od nałogów” Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich zorganizowało między innymi debatę uczniowską pn. „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz.” Debata byłą skierowana do uczniów koneckiego ZDZ, ale również uczniów szkół z terenu miasta i gminy Końskie. Debatę poprowadziła Pani Aneta Dusza – psycholog szkolny w Technikum ZDZ w Końskich, przy aktywnym współudziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji – sierż. Marty Przygodzkiej, a także Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Końskich – Pana Marcina Szyposzyńskiego. Debata została bardzo żywo przyjęta przez uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracy w grupach. Uczniowie podczas debaty mogli dowiedzieć się o skutkach zażywania dopalaczy i narkotyków, a także poznali fakty i mity dotyczące najpopularniejszych narkotyków i dopalaczy.

REKLAMA

W ramach warsztatów prowadzonych dla uczniów koneckiej placówki ZDZ, zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne, które dotyczyły edukowania młodzieży w zakresie szkodliwości używek i substancji psychoaktywnych, ponadto podczas warsztatów młodzież dowiedziała się jak radzić sobie z emocjami i problemami tak, aby nie sięgać po narkotyki i używki. W ramach warsztatów profilaktycznych szkolny psycholog poruszyła także kwestie wpływu używek i narkotyków na relacje międzyludzkie, relacje w rodzinie i funkcjonowanie osób uzależnionych w społeczeństwie. W ramach treningu asertywności – kolejnego warsztatu w ramach programu, młodzież kształtowała w sobie umiejętności podejmowania trafnych wyborów zwłaszcza w odniesieniu do substancji psychoaktywnych, kształtowanie umiejętności dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. W ramach tych warsztatów młodzież uczyła się również o sposobach radzenia sobie z napięciami i stresem, a także poznawała sposoby na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu.

Jednym z działań projektowych był również warsztat dotyczący pierwszej pomocy. W dwudniowych zajęciach, prowadzonych przez nauczyciela ZDZ Końskie, Panią Dominikę Stefańczyk, uczniowie poznawali zarówno podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, jak również działali w praktyce podczas symulowanych akcji ratowniczych. Młodzież podczas tych warsztatów dowiedziała się jak udzielić pomocy osobie, która jest nieprzytomna, osobie która nie oddycha, ale również nauczyła się postępowania podczas najczęstszych urazów, stanów nagłych, takich, jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, stany spowodowane cukrzycą. Dodatkowym tematem były zatrucia substancjami psychoaktywnymi, używkami i lekami oraz pierwsza pomoc w przypadku ich wystąpienia. Cykl warsztatów zamknęło spotkanie dla rodziców i nauczycieli, podczas których Pan Marcin Szyposzyński prezentował nowe formy substancji psychoaktywnych i używek – dopalacze i e-papierosy. Ponadto poruszono kwestie radzenia sobie z takimi problemami wśród młodzieży, metodami i technikami pomocy uzależnionym osobom, a także metody budowania atmosfery współpracy i zaufania.

W ramach projektu Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich planuje również przeprowadzenie międzyszkolnych konkursów plastycznych i filmowych, dotyczących tematyki profilaktyki uzależnień. Ponadto planowane jest przeprowadzenie Międzyszkolnego Turnieju Pierwszej Pomocy połączonego z testem wiedzy o uzależnieniach. Stosowne regulaminy otrzymały już wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy Końskie.

W razie pytań dotyczących realizacji konkursów i działań projektowych zapraszamy do kontaktu:
[email protected]
[email protected]

Już dziś serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu, która odbędzie się 17 grudnia. Wszelkie szczegóły będą dostępne w Sekretariacie Szkoły, pod podanymi wyżej adresami, a także na stronach internetowych koneckiego ZDZ.

Zdjęcia:

Artykuł sponsorowany.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *