REKLAMA

Referendum w powiecie – szczegółowe wyniki [aktualizacja]

Zaledwie nieco ponad 6 % wyniosła frekwencja w powiecie koneckim w niedzielnym ogólnokrajowym referendum. To katastrofalny wynik przede wszystkim dla zwolenników Pawła Kukiza. 

REKLAMA

urnawyborcza

Z oficjalnych danych przekazanych nam przez Gminne i Miejskie Komisje Wyborcze wynika, że największą frekwencję zanotowano w Rudzie Malenieckiej – 8,75 %, najniższą zaś w Gminie Fałków – 4,16 %. W stolicy powiatu frekwencja była niemal identyczna jak w skali całego kraju i wyniosła 7,59 %. Jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytania to by móc mówić o dokładnych wynikach należy poczekać na konferencję PKW. Natomiast z nieoficjalnych danych wynika, że ponad 85 % głosujących w naszym powiecie było za Jednomandatowymi Okręgami Wyborczymi, w pytaniu dotyczącym finansowania partii politycznych około 70 % opowiedziało się za zmianą dotychczasowego systemu, trzecie pytanie dotyczące kwestii podatkowych nie wzbudziło żadnych emocji i niemal wszyscy głosowali za rozstrzyganiem sporów na korzyść podatników. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane dotyczące frekwencji w poszczególnych gminach:

REKLAMA

Gmina Radoszyce – 4,73 %. 

Gmina Końskie –  7,59 % 

Gmina Ruda Maleniecka – 8,75 %

(1- 82 % mieszkańców za JOW-ami, 90 % przeciwne utrzymaniu obecnego systemu finansowania partii, 91 % za rozstrzyganiem sporów podatkowych na korzyść podatnika)

Gmina Fałków – 4,16 %

Gmina Stąporków – 5,45 %

Gmina Gowarczów 5,16 %

Gmina Słupia Konecka 6,81 %

Gmina Smyków – 6,7 %

W całym województwie Świętokrzyskim frekwencja wyniosła 7,1 %. Frekwencja w  kraju po informacjach z ponad połowy okręgów wynosi 7,48 %.

Jak poinformowano nas w kieleckiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego od rana w powiecie koneckim nie zanotowano żadnych nieprawidłowości. Wszystkie lokale zostały otwarte na czas, nikt nie dopuścił się agitowania, ani w żaden inny sposób nie łamał ciszy referendalnej. Głosowanie w naszym powiecie odbywa się w podziale na 74 obwody. 71 komisji jest stałych, 3 są zamknięte (2 w Końskich, 1 w Słupi Koneckiej).

Oficjalne wyniki dotyczące frekwencji i odpowiedzi Polaków PKW poda najwcześniej jutro rano.

Przypomnijmy, że odpowiadaliśmy na trzy pytania:

1 .”Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *