REKLAMA

‚Rehabilitacja 25+’ dla absolwentów w SOSW Barycz [zdjęcia]

Od początku listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Baryczy ruszył długo oczekiwany program pod nazwą „Rehabilitacja 25 plus”. Skierowany jest on do absolwentów placówki.

REKLAMA

„Wspomnę, że to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, które nie są nigdzie zatrudnione i nie są objęte żadną rehabilitacją w innych placówkach aktywności dziennej” – informuje dyrektor ośrodka Jan Słuszniak.

REKLAMA

Program jest finansowany ze środków PFRON. W Baryczy objął on wsparciem 10 osób, które uczestniczą w wielu ciekawych formach aktywności. Należą do nich zajęcia terapeutyczne i wspierające ruchowo, w tym rehabilitacja, zajęcia logopedyczne oraz dogoterapia i alpakoterapia.

Beneficjenci programu mogą rozwijać swoje pasje i uzdolnienia w kołach zainteresowań: plastycznym, technicznym, ceramicznym, artystycznym i rękodzielniczym. Bardzo ważne są również zajęcia rozwijające i wzmacniające wszelką aktywność i samodzielność życiową, np. zajęcia z gospodarstwa domowego, opieki nad roślinami i zwierzętami, obsługi prostych urządzeń biurowych.

Program Rehabilitacja 25 plus będzie realizowany do końca sierpnia 2021 roku. Absolwenci i opiekunowie z niecierpliwością czekają na sprzyjającą aurę i zajęcia w terenie: wycieczki i hipoterapię. W ten sposób uczestnicy projektu będą mogli inaczej, w sposób aktywny, poznawać otaczającą rzeczywistość, nabywać nowe umiejętności, pozwalające lepiej radzić sobie w codziennym życiu. Te zajęcia są dla byłych wychowanków placówki atrakcyjną formą oddziaływań dydaktyczno–wychowawczych, bogatym źródłem nowych przeżyć i doświadczeń, które kształtują postawę otwarcia na otaczającą rzeczywistość.

Do zrealizowania tego projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, logopedyczne, materiały szkolne i multimedialne: gry planszowe, gry logicznego myślenia, gry i plansze rozwijające mowę, historyjki obrazkowe, komplety książek, programy terapii – laptop, drukarka, bindownica, laminarka, tablica multimedialna, niszczarka, bieżnia, rower treningowy, materace, zestawy piłek oraz materiały biurowe.

Przeprowadzono też remont instalacji elektrycznej, modernizację pomieszczeń z wymianą dwóch okien. Wszystko to za łączną kwotę około 50 tysięcy złotych.

Zajęcia realizowane są w wydzielonej części budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Baryczy. Dodatkowo ich uczestnikom zapewnione są dowozy i wyżywienie.

„To dzięki wsparciu i osobistemu zaangażowaniu starosty koneckiego Grzegorza Pieca i całego Zarządu Powiatu długo oczekiwany projekt dla dorosłych absolwentów SOSW w Baryczy został uruchomiony i mimo przeszkód związanych z pandemią jest stopniowo realizowany” – dodaje dyrektor Słuszniak.

„Od samego początku mieliśmy znaczące wsparcie ze strony starosty koneckiego Grzegorza Pieca, bez którego prawdopodobnie nie udało by się sprostać wyzwaniu. Dlatego w imieniu społecznego ciała, jakim jest Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Końskich bardzo serdecznie dziękuję za okazane zrozumienie i życzliwość w tej materii” – podkreśla Paweł Kubiak, przewodniczący Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Końskich.

Gwoli uzupełnienia informacji trzeba jeszcze dodać, że to już trzecia edycja tego programu, w której udział bierze 767 osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim i umiarkowanym. W tym roku szkolnym do programu zakwalifikowały się 102 placówki z całego kraju. Na liście podmiotów dla których zostały zabezpieczone środki finansowe w ramach programu ”Rehabilitacja 25 Plus” powiat konecki, który reprezentuje Ośrodek w Baryczy znajduje się na 75. miejscu. Celem zasadniczym tego programu jest kontynuacja terapii, aktywizacji i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Tekst, zdjęcia – konecki.powiat.pl.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *