REKLAMA

Rekordowy budżet gminy Końskie uchwalony na sesji [WIDEO]

Rekordowy budżet miasta i gminy Końskie na rok 2021 został przyjęty przez radnych. W budżecie zaplanowano dochody na poziomie około 196 milionów złotych , a wydatki nieco przekroczą 215 milionów złotych. To oznacza, że planowany deficyt będzie o kilkanaście milionów złotych mniejszy niż miało to miejsce w planie budżetu na rok 2020. Warto obejrzeć całą sesję na kanale YouTube miasta i gminy Końskie – TUTAJ

REKLAMA

Sesja prowadzona była w trybie zdalnym, a zatem na sali obrad znaleźli się tylko: burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, jego zastępcy Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Słoka oraz skarbnik gminy Końskie Beata Lis. We wstępie przewodniczący rady oraz burmistrz  przyjęli Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy.

Następnie przy stwierdzeniu kworum 19 radnych się zgłosiło, a 2 było nieobecnych. Chwilę później radny Ernest Kruk zaproponował by informacja o pracy między sesjami była w formie pytań i odpowiedzi, a następnie radni uchwalili porządek obrad. Po nim burmistrz przystąpił do wygłaszania informacji o pracy między sesjami. Tym razem przybrała ona skrótową formę i trwała tylko kilkadziesiąt minut. Burmistrz Obratański między innymi przedstawił wizualizację rynku po przebudowie, a także poinformował, że gmina musiała rozpisać kolejne przetargi na tę inwestycję oraz na rewitalizację parku  –„Mamy przetargi prowadzone na rewitalizację parku, rynku i stolarni. Po nieudanych i unieważnionych przetargach z różnych względów na przebudowę rynku i parku ogłosiliśmy ponowne. Od 5 stycznia zacznie się cykl otwierania ponownie ofert w przetargach. Jedno co można powiedzieć to, że każdy kolejny przetarg tam gdzie zostały unieważnione przynosi więcej ofert. Idziemy w dobrym kierunku jeżeli chodzi o wartości i możliwości wyboru” – tłumaczył włodarz.

REKLAMA

Zarządca samorządu mówił też o termomodernizacji skrzydeł pałacowych. Po informacji o pracy między sesjami nastąpiła krótka seria pytań i odpowiedzi. Między innymi radny Ernest Kruk pytał o stan prac na zbiorniku w Sielpi.

Potem miała miejsce seria głosowań. Radni zdecydowali między innymi o nadaniu nazw ulicom w Nowym Kazanowie. Wszystkie zaproponowane projekty zostały przegłosowane większością głosów, a szczegóły znajdziecie w retransmisji sesji – TUTAJ.

Po przerwie przystąpiono do debaty nad budżetem gminy. Przypomnijmy, że projekt zakłada dochody na poziomie około 196 mln zł, wydatki przekraczające 215 mln i deficyt wynoszący około 19 mln zł. To pod każdym względem rekordowy budżet dla gminy Końskie –„Jest to budżet bardzo ambitny i bardzo prorozwojowy. Znakomitą część wydatków stanowią te, które są przeznaczone na inwestycje. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest dla tego budżetu bardzo charakterystyczna. Gro inwestycji oparta jest na środkach zewnętrznych, więc gmina tutaj cieszy się bardzo wysoką skutecznością w ubieganiu się o środki zewnętrzne: zarówno krajowe, jak i unijne. Spośród wydatków inwestycyjnych najpoważniejsze kwoty wydatków, jak i dofinansowań stanowią projekty związane z rewitalizacją, bo to 20 mln złotych. Chcę przypomnieć, że pierwotnie w skład tego projektu wchodziły drogi w centrum, które wyłączyliśmy po to by włączyć tutaj przebudowę gimnazjum nr 2 na Centrum Kultury. Z kolei drogi przebudujemy przy pomocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a więc łączna wartość zarówno zamierzenia rewitalizacyjnego, jak i dofinansowania znacznie wzrasta. TO już nie jest 31 milionów tylko to jest 46 mln złotych i to jest dofinansowanie, które przekracza 30 mln zł. Mówimy o naprawdę wielkich kwotach i wielkich, ambitnych zamierzeniach, które znacznie poprawią infrastrukturę kulturalną, bo przecież powstanie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Koneckiej, ale też miejsca rekreacji Park Miejski, który będzie przebudowany i dopasowany do potrzeb korzystających i przebudowane zostanie centrum” – tłumaczył nam burmistrz Krzysztof Obratański.

Na kulturę w budżecie zaplanowano rekordowe około 25 milionów złotych. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a RIO pozytywnie wypowiedziało się także o możliwościach pokrycia deficytu przez gminę Końskie. Początkowo radni mieli wątpliwości co do wprowadzanych autopoprawek, głos zabierał głównie radny Wiesław Malicki. Ostatecznie jednak większość z nich zdecydowała się zagłosować za proponowanym budżetem:

14 radnych było za: Karol Cygankiewicz, Artur Dajer, Lucjan Górecki, Jan Grot, Zbigniew Hybik, Andrzej Kosierkiewicz, Marek Kozerawski, Regina Maciejczyk, Andrzej Nowak, Paweł Pisiałek, Ewa Samson, Piotr Słoka, Krzysztof Sota, Leszek Stanek.

4 radnych głosowało przeciw: Mariusz Brzozowicz, Barbara Galant, Wiesław Malicki, Helena Rozmus.

3 było nieobecnych podczas głosowania: Ernest Kruk, Zbigniew Kucharski, Lidia Wiśniewska.

Po głosowaniu głos ponownie zabrał burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański:

„Chciałbym serdecznie podziękować tym radnym, którzy zagłosowali za budżetem. Chcę zwrócić uwagę, że jedyne wątpliwości co do tego budżetu zgłaszane były w konwencji odniesienia raczej do procedowania i zapisów, a więc same zadania budżetowe, sposób policzenia dochodów, sposób formułowania strony wydatkowej nie budził wątpliwości. To może być źródłem satysfakcji dla całego aparatu gminnego ze szczególnym uwzględnieniem wydziału finansowego i pani skarbnik. Widać wyraźnie, że ten budżet po pierwsze został dobrze policzony, a po drugie że w poszczególnych wydziałach elementy dochodowe, jak i cele, które sobie stawiamy są przyjmowane jako absolutnie realne i potrzebne. Nie ma głosów, że coś robimy niepotrzebnie, albo czegoś nie robimy co mogłoby być zrobione. Serdecznie współczuję tym Państwu radnym, którzy głosowali przeciw, bo nie mając jak widać merytorycznych podstaw uczynili z tego manifestację wyłączając się z satysfakcji gdy ten budżet zostanie zrealizowany” – przemawiał burmistrz.

Po budżetowym głosowaniu przyszedł czas na sprawy różne, w których dyskusja długo się toczyła. Całość znajdziecie na kanale YouTube w retransmisji sesji – TUTAJ.

Tuż po świętach odbyć ma się kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Końskie. Dotyczyć będzie ona polityki śmieciowej, ponieważ w całym kraju, również w koneckich samorządach szykują się duże podwyżki za wywóz odpadów.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *