REKLAMA

Rekrutacja na bezpłatne zajęcia w koneckim ZDZ trwa nadal

Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach utworzyło w powiecie koneckim Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w ramach projektu „Modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”, gdzie osoby dorosłe, pracujące oraz bezrobotne mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach.

REKLAMA


Celem głównym projektu jest zaktywizowanie i włączenie do różnorodnych form uczenia się przez całe życie jak najszerszej grupy dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej, dotychczas niebiorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w formach zorganizowanego uczenia się na podstawie modelu LOWE na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych w ramach funkcjonowania 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) na podstawie udzielenia grantów.

W ramach realizowanych zajęć, uczestnicy nabędą umiejętności i kompetencje kluczowe, takie jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna.

Rekrutacja do projektu trwa nadal. Do tej pory zostało już przeszkolonych przeszło 100 osób. Zajęcia skierowane są dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu koneckiego. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: https://szkolykonskie.zdz.kielce.pl/koneckie-lowe/243-koneckie-lowe-formularz-zgloszeniowy.html oraz dostarczenie go do siedziby szkoły.

REKLAMA

Kontakt w sprawie projektu:
– tel.: 41 372 31 87
– e-mail: [email protected]
– profil na Facebooku: Kursy i Szkolenia ZDZ w Końskich
Adres: ul. Piłsudskiego 82 26-200 Końskie

Artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *