REKLAMA

Remiza w Modliszewicach po remoncie już służy druhom [wideo, zdjęcia]

O nową remizę członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliszewicach starali się od wielu lat. W końcu samorząd gminy zdecydował o zakupie istniejącej we wsi nieruchomości składającej się z budynku głównego i dużych garaży. Były one w dobrym stanie, ale trzeba je było dostosować do strażackich realiów. Teraz i te prace są już za druhami! 

REKLAMA

Dostosowanie budynków do stanu, w którym mogą one służyć strażakom kosztowało gminę Końskie ponad 200 tysięcy złotych.

W 2020 roku wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją zmiany sposobu użytkowania w istniejących trzech budynkach gospodarczych przeznaczonych na remizę strażacką OSP w Modliszewicach za kwotę 99 876,00 złotych.

REKLAMA

Zakres prac obejmował: demontaż istniejących drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych antywłamaniowych, oczyszczenie, zagruntowanie podłoża, ułożenie wielkoformatowych płytek ceramicznych na ścianach, wykonanie hydroizolacji z foli uszczelniającej w płynie wraz z siatką do wzmocnienia hydroizolacji, ułożenie płytek na posadzce w pomieszczeniu garażowym, wykonanie remontu oraz montaż kompletnej instalacji wentylacyjnej, dymowej, spalinowej wraz z kanałami oraz kominem, wykonanie demontażu obecnego pokrycia dachowego nad altaną, wymiana oraz uzupełnienie łat i kontrłat, wymiana krokiew, odeskowanie całej połaci dachu, ułożenie blachodachówki oraz wykonanie obróbek blacharskich, demontaż starej warstwy termoizolacyjnej na budynkach, usunięcie zabrudzeń, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, a także wykonanie docieplenia ścian.

Także w bieżącym roku jednostka OSP Modliszewice otrzymała dotację celową z Gminy Końskie na dofinansowanie do zakupu bramy garażowej w kwocie 10 000 zł oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9 700,00 zł. Łączna kwota dotacji, czyli 19 700 złotych została przeznaczona na zakup wraz z montażem nowej bramy garażowej.

Z kolei 2019 roku wykonano roboty budowlane w strażnicy OSP w Modliszewicach za kwotę 88 175,01 złotych.

Zakres prac obejmował: wykonanie robót budowalnych tj. rozbiórkowych, murarskich, demontażu instalacji wewnętrznych dostosowujących pomieszczenia do ich wymiarów zgodnie z dokumentacją, wykonanie w pomieszczeniach garażowych odwodnienia liniowego typu ciężkiego z separatorem substancji ropopochodnym wraz z wykonaniem wewnętrznej studni przelotowej i wpięciem do istniejącego odpływu; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli uszczelniającej w płynie, wykonanie natryskowej izolacji cieplnej pianką poliuretanową o gr. 5 cm w pomieszczeniu szatni i kotłowni, ułożenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych w pomieszczeniach szatni i kotłowni, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oraz w miejscu zdemontowanej wykonanie pod tynkiem nowej instalacji elektrycznej 230V i 400V z wydzieleniem obwodów odbiorczych,  demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz w miejscu zdemontowanej ułożenie nowej instalacji wodnej (ciepłej i zimnej) i kanalizacyjnej, wykonanie przewodów i kanałów wlotowych i wylotowych wentylacyjnych zgodnie z projektem, demontaż istniejących drzwi i w ich miejsce zamontowanie kompletnych drzwi stalowych wewnętrznych i zewnętrznych, odkucie istniejących okładzin i słabo przylegających tynków, oczyszczenie ścian i przygotowanie ich pod tynkowanie, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, zagruntowanie ścian przed malowaniem, a także pomalowano ściany.

W 2019 roku kolejne ponad 21 tysięcy złotych jednostka pozyskała z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na remont garażu, sufit podwieszany w pomieszczeniu garażowym oraz prace wykończeniowe.

Teraz te wszystkie prace są już wykonane, a remiza kompletnie zmieniła swoje oblicze. Pewnym jest, że będzie służyć druhom z Modliszewic przez długie lata. Dodajmy, że Ochotnicza Straż Pożarna z Modliszewic jest jedną z najczęściej wyjeżdżających do różnych zdarzeń nie tylko w powiecie koneckim, ale i w całym województwie świętokrzyskim.

Zdjęcia:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *