REKLAMA

Ruszył kolejny nabór do Tarczy Antykryzysowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wnioski można składać do końca stycznia.

REKLAMA

Dotacje będą przyznawane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września tego roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.

REKLAMA

Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Szczegółowych informacji udzielają:

Artur Ziółkowski — 41 260 43 62 wew. 202

Tadeusz Jurga — 41 260 43 62 wew. 202

Wnioski o dotację przedsiębiorca składa włącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. Szczegółowe informacje, stosowne wnioski oraz zasady ubiegania się o wsparcie znajdują się TUTAJ.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *