REKLAMA

Rządowa jednostka powstanie w powiecie koneckim? To mogą być nowe miejsca pracy!

W ubiegły czwartek miało miejsce spotkanie starosty koneckiego Grzegorza Pieca z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim. Celem rozmowy było poszukiwanie możliwości współpracy między Powiatem Koneckim a Ministerstwem Cyfryzacji oraz przedstawienie koncepcji digitalizacji kraju. Po spotkaniu okazało się, że jest szansa by w powiecie koneckim powstała wielka rządowa jednostka zajmująca się cyfrowym zarządzaniem różnymi dokumentacjami. To może wiązać się ze stworzeniem wielu nowych miejsc pracy!

REKLAMA

Od lewej: Sławomir Słoka, Marek Zagórski, Grzegorz Piec, Radosław Lachowski; Źródło: Starostwo Powiatowe w Końskich

W zebraniu udział wzięli również: szef Gabinetu Politycznego Ministra – Radosław Skrzetuski, zastępca dyrektora Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji – Michał Przymusiński, naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Radosław Lachowski oraz Sławomir Słoka – organizator tego spotkania.

W trakcie rozmowy Minister Zagórski omówił kierunki działań Ministerstwa oraz projekty obecnie realizowane przez resort w dziedzinie usług elektronicznych oraz cyberbezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwrócono na podejście i kompleksową obsługę mieszkańców, tak aby ułatwić im używanie elektronicznej administracji. Do tego potrzebna jest pełna identyfikacja oraz optymalizacja procesów, które zachodzą w administracji zarówno rządowej jak i samorządowej. To daje pole do realnej współpracy między Ministerstwem a samorządem – jak twierdzi minister Zagórski. Podkreślono też istotną rolę projektu EZD RP, czyli elektronicznego zarządzania dokumentacją w naszym kraju, w obszarze systemowego porządkowania obiegu dokumentów w urzędach.

REKLAMA

Władze powiatu koneckiego szukają możliwości rozwoju oraz źródeł finansowania nowych projektów w obszarze cyfryzacji powiatu. Sławomir Słoka nawiązał w rozmowie do inicjatywy wybudowania tzw. powiatowego centrum referencyjnego, które stanowiłoby od dawna oczekiwaną w kraju ofertę profesjonalnego zaplecza kompetencyjnego dla powiatów, związków gmin lub innych inicjatyw ponadgminnych, zawiązywanych w celu wspólnej cyfryzacji. Minister zwrócił uwagę na możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć z Programu Operacyjnego – Polska Cyfrowa.

Istnieje realna szansa, że takie centrum powstanie u nas w powiecie, co może skutkować zwiększeniem ilości miejsc pracy w obszarze najnowocześniejszych technologii informacyjnych.

O tym, jak będzie rozwijać się zainicjowana tym spotkaniem współpraca władze powiatu koneckiego informować będą na bieżąco na swojej stronie internetowej.

REKLAMA

One thought on “Rządowa jednostka powstanie w powiecie koneckim? To mogą być nowe miejsca pracy!

  1. Kazimierz Wilk pisze:

    Ja tam nie wiem, czy aby na pewno spotkanie dotyczyło tej właśnie sprawy….. .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *