REKLAMA

Sąd nad powiatem. Są nowe informacje!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał oświadczenie dotyczące skargi złożonej przez pełnomocnika Rady Powiatu w Końskich na obwieszczenie dotyczące rozwiązania rady. Poniżej publikujemy je w całości. 

REKLAMA

Przypomnijmy, że pełnomocnik rozwiązanej rady profesor Marek Chmaj złożył skargę na obwieszczenie wydane przez wojewodę świętokrzyskiego, które z mocy prawa rozwiązało Radę Powiatu w Końskich wybraną w jesiennych wyborach. Z przedstawione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oświadczenia wynika, że sąd po przekazaniu mu skargi przez wojewodę wnosił o uzupełnienie dokumentacji o oryginały dokumentów. Było to 30 kwietnia. Następnie 6 maja akta przedstawiono sędziemu sprawozdawcy, który ma rozpoznać wniosek dotyczący dopuszczenia Członków Zarządu Powiatu Koneckiego (Andrzej Lenart, Bogdan Soboń, Damian Rozmus) do sprawy w charakterze uczestników oraz wniosek dotyczący wstrzymania wykonania zaskarżonego obwieszczenia.

REKLAMA

W uproszczeniu: dopiero 6 maja sąd na dobre rozpoczął pracę nad sprawą. Jeżeli sędziowie zdecydują o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego obwieszczenia będziemy świadkami kolejnego wielkiego zamieszania: wstrzymana zostanie procedura wyborcza (ponowne wybory wyznaczono na 16 czerwca, a wczoraj poznaliśmy komitety, które w nich wystartują – info TUTAJ), a do władzy wróci stary Zarząd oraz stara Rada Powiatu. Oczywiście wojewoda zapewne odwołałaby się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale do czasu jego wyroku musiałby powrócić ‚stary porządek’.

Poniżej pełna treść oświadczenia przedstawionego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach:

Informacja dotycząca sprawy ze skargi Powiatu Koneckiego sygn. akt
II SA/Ke 282/19

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym sprawą związaną z Obwieszczeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. w przedmiocie ogłoszenia o rozwiązaniu z mocy prawa Rady Powiatu w Końskich (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2019 r. poz. 1359), informuję, że skarga Powiatu Koneckiego na w/w obwieszczenie została przesłana przez Wojewodę Świętokrzyskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w dniu 29 kwietnia 2019 r. (data wpływu skargi do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 29 marzec 2019 r.)

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Ke 282/19. Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 kwietnia 2019 r. został wyznaczony sędzia sprawozdawca oraz zwrócono się do Wojewody Świętokrzyskiego o nadesłanie w terminie 7 dni oryginałów rozstrzygnięć nadzorczych dołączonych do dokumentacji przesłanej przez Wojewodę oraz o udzielenie w tym samym terminie informacji w jakim dniu upływa termin wniesienia skarg na wyżej wymienione rozstrzygnięcia nadzorcze i czy skargi takie wpłynęły do organu.

Akta przedstawiono sędziemu sprawozdawcy w dniu 6 maja 2019 r. celem rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego Obwieszczenia oraz wniosków z dnia 30 kwietnia 2019 r. w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestników członków Zarządu Powiatu Koneckiego .

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 5/19 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 marca 2019 r. dzień 2 maja 2019 r. był dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.

Rzecznik Prasowy

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach

Sędzia WSA Sylwester Miziołek

Kielce, 9.05.2019 r.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *