REKLAMA

Sesja Rady Miejskiej: Obszerna debata nad stanem oświaty w gminie Końskie [wideo, zdjęcia]

W gminie Końskie w poniedziałek odbyła się zdalna sesja Rady Miejskiej. Radni przegłosowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie, przyjęli także program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Największe emocje w sali obrad wywołał raport o stanie oświaty w gminie Końskie za rok 2019/2020.

REKLAMA

Pierwszymi punktami obrad było wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Końskie na lata 2020-2032 oraz budżecie na rok 2020. Decyzją radnych sfinalizowane zostaną umowy o dofinansowania pochodzące z m. in. Urzędu Marszałkowskiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Z punktu widzenia bieżącego gospodarowania gminą to uchwała o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwała o zmianie w budżecie skutkują możliwością pewnego „podczyszczenia” budżetu, otworzenia sobie pewnych możliwości do końca tego roku dokonywania wydatków w ramach limitów przyznanych przez Radę Miejską i wydaje mi się, że to dobra informacja, bo będzie skutkować rozwiązaniem naszych relacji z donatorami” – mówi nam burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański.

REKLAMA

Następnie radni zadecydowali o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Na wniosek Marka Kozerawskiego została zmieniona dotychczasowa treść paragrafu uchwały mówiącego o składzie komisji konkursowej wyłaniającej organizacje, które otrzymują dotacje od gminy Końskie. Do tej pory tworzyła się ona z co najmniej dwóch osób wytypowanych przez burmistrza oraz minimum dwóch członków reprezentujących organizacje pozarządowe niebiorące udziału w konkursie, teraz została powiększona o co najmniej dwóch radnych Rady Miejskiej.

-„Uzupełnienie składu o przedstawicieli Rady wydaje się być czymś, co zwiększy poziom wiedzy w Radzie Miejskiej, ale też poczucia współsprawstwa w tej dziedzinie” – dodaje burmistrz Końskich.

W kolejnym punkcie obrad radni podjęli decyzję o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, także te specjalistyczne.

Najdłużej debatowano nad dodanym na wniosek burmistrza do porządku obrad punktem – informacją o stanie oświaty na rok 2019/2020. Raport przedstawił wiceburmistrz Końskich Krzysztof Jasiński. Jako pierwsza w dyskusji głos zabrała radna Helena Rozmus, która zwróciła uwagę na rosnące z roku na rok dotacje dla niepublicznych placówek – w roku 2016/2017 gmina Końskie przeznaczyła niemal półtora miliona złotych dla prywatnych przedszkoli oraz wsparła w kwocie niespełna 400 tysięcy złotych Prywatną Szkołę Podstawową w Końskich. W tym roku przedszkola otrzymały ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych, a szkoła podstawowa niemal 600 tysięcy. Zapytała także o większe koszty przeznaczane na edukację uczniów w szkołach w miejscowościach wiejskich.

„W punkcie 3. raportu o jednostkach niepublicznych dla porównania, w latach wcześniejszych z budżetu gminy Końskie przekazano dotacje podmiotowe i są to kwoty, które znacznie wzrastają od roku 2016/17 do 2019/20 aż ponad dwukrotnie. Ale nie wspomina się dlaczego. Czy w przedszkolach publicznych też te kwoty wzrastają proporcjonalnie jak w tych prywatnych? […] W załączniku nr 3 podaje się informację o wzroście rocznym wydatku na jednego ucznia. W szkołach wiejskich jest to wzrost o 2709, a w szkołach miejskich o 1621. Jest to bardzo duża różnica przyrostu wydatku na jednego ucznia w szkołach wiejskich w porównaniu do szkół miejskich. O 1088 złotych rocznie wydaje się więcej na każdego ucznia szkół wiejskich, natomiast z wyników osiąganych na egzaminach wynika, że uczniowie szkół wiejskich mają bardzo skromne wyniki” – mówi Helena Rozmus.

Głos zabrał także radny Mariusz Brzozowicz.

„Musimy się pochylić nad tym, że praca nauczyciela szkoły podstawowej, matematyka, to jest spuścizna przygotowania dziecka w szkole podstawowej, a przygotowanie jest jakie jest i w gminie Końskie już nie wygląda to od paru lat najlepiej. Młodzież szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, jeżeli weźmiemy procentowo to jest znikomy ułamek osób, które sobie nie radzą z matematyką i jej nie zdają” – mówił Mariusz Brzozowicz.

Na wątpliwości oraz uwagi radnych odpowiadali burmistrz Krzysztof Obratański oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słoka.

„Z niecałych półtora milionów złotych do ponad 3 milionów 700 tysięcy złotych. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, ogólnie rzecz biorąc wydatki na oświatę wzrastają, proporcjonalnie do tego wzrastają wydatki z finansowaniem oświaty niepublicznej. Dysproporcja wynika z jeszcze jednej rzeczy, mianowicie w przedszkolach niepublicznych częściej mamy do czynienia z objęciem wychowaniem przedszkolnym specjalistycznym, czyli są to dzieci, które mają różne dysfunkcje, dla których koszt wychowania, nauczania jest szczególnie duży. Podam przykład – 17 dzieciaków z takimi orzeczeniami w jednym z przedszkoli niepublicznych to koszt dotacyjny milion i 108 tysięcy złotych” – odpowiada burmistrz Obratański.

„Szkoła wiejska w Dziebałtowie, matematyka – 50%. Szkoła w Kazanowie, szkoła wiejska – 53%. Szkoła Podstawowa w Kopaninach – 49%. Zatrzymam się może przy tej szkole, która może jest najmniejszą szkołą miejską, ale jej wyniki można powiedzieć są na takim samym poziomie, a jeśli chodzi o język obcy jest troszeczkę niższy od szkół miejskich. Nie można postawić tezy, że małe szkoły gorzej uczą. To są wyniki egzaminów” – mówił Piotr Słoka.

„W szkołach większych, przy większej liczebności klas zdecydowanie niższy jest koszt nauczania na jedno dziecko niż w szkołach mniejszych. Etat nauczyciela nie zależy od ilości uczniów w klasie, tylko od ilości godzin. Czy będzie klasa 15-osobowa, czy 25-osobowa to tak samo kosztuje godzina pracy nauczyciela. Do tego dochodzą płace pracowników niepedagogicznych, czyli całego tego aparatu administracyjnego i gospodarczego” – mówi burmistrz Końskich.

W swojej wypowiedzi radna Helena Rozmus poruszyła także temat strajków kobiet wśród nauczycieli. Głos w tej sprawie zabrał Piotr Słoka, a następnie radny Wiesław Malicki.

„Panie przewodniczący, bardzo niegrzeczne jest uprawianie polityki w czasie Rady Miejskiej. Mówi pan o Prawie i Sprawiedliwości w powiecie zarzucając im koalicję, a zapominając – dzisiaj sesja też jest w trybie zdalnym, ale jeśli jest sesja w trybie normalnym to proszę spojrzeć na swoją lewą stronę i wówczas uprawiać politykę. Myślę, że to jest nie na miejscu panie przewodniczący, szukanie zaczepki i ubliżanie innym. Bardzo dziękuję, do usłyszenia” – mówi radny Wiesław Malicki.

„Nie jestem członkiem partii politycznej, czyli nie uprawiam polityki. Nie jestem członkiem żadnego klubu, nie jestem członkiem koalicji. Jestem przewodniczącym, bo wybrała mnie większość radnych. Proszę panie Malicki do mnie nie mówić o jakichś tych. Oprócz temu nie zarzuciłem nikomu jakiejś koalicji w powiecie, mało mnie to interesuje. Powiedziałem do mieszkańca, mnie śmieszy to, że jeden koalicjant mówi drugiemu koalicjantowi że organizuje strajk i niech się wynosi grzecznie i spali ławkę prezydenta. Ja tylko przypomnę, że w loży, która witała pana prezydenta byli wszyscy przedstawiciele tego środowiska, którzy później strajkowali w powiecie” – odpowiada Piotr Słoka.

Oprócz tego radni poruszyli także kwestię połączenia z internetem podczas zajęć oraz budowy światłowodu na terenie gminy Końskie.

Debatę nad informacją o stanie oświaty w roku 2019/2020 podsumował w rozmowie z nami Krzysztof Obratański.

„Raport o stanie oświaty chociaż nie skutkował podjęciem żadnej decyzji, to wydaje się obrazować tezę, że oświata w Końskich jest bardzo ważna. Traktowana jest jako działanie szczególnie społecznie wrażliwe, stąd największa uwaga radnych, najwięcej pytań, głosów w dyskusji i uwag. W sumie jednak myślę, że w podsumowaniu zabrzmiało wyraźnie to, co powinno – gmina Końskie na oświacie nie oszczędzała, nie oszczędza i póki co nie zamierza oszczędzać” – podsumowuje Krzysztof Obratański.

Średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty w poszczególnych placówkach gminy Końskie oraz podsumowanie stanu oświaty za rok 2019/2020 przedstawimy Państwu w osobnym materiale.

Zdjęcia:

REKLAMA

One thought on “Sesja Rady Miejskiej: Obszerna debata nad stanem oświaty w gminie Końskie [wideo, zdjęcia]

  1. Pingback: Końskie: Informacja o stanie oświaty i wyniki egzaminu ósmoklasisty | TKN24

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *