REKLAMA

Ślubowania pierwszoklasistów w naszym powiecie [galeria zdjęć]

W ostatnim tygodniu października w szkołach podstawowych w gminach Ruda Maleniecka oraz Radoszyce pierwszoklasiści składali ślubowanie. Była to dla nich niezwykle ważna uroczystość, bowiem od tej chwili zostali oficjalnie włączeni do szkolnej społeczności.

REKLAMA

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej z Rudy Malenieckiej oraz szkoły filialnej w Lipie zaprezentowali krótki program artystyczny przygotowany pod kierownikiem wychowawców – Haliny Tańculskiej w Rudzie Malenieckiej i Bożeny Popielskiej w Lipie. Następnie przy pomocy wielkiego, czerwonego ołówka dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych Urszula Piwowarczyk symbolicznie pasowała pierwszaków na uczniów.
Wójt gminy Leszek Kuca serdecznie gratulował uczniom oraz ich rodzicom i życzył sukcesów w nauce. Po czym zaprosił wszystkich pierwszaków na przedstawienie teatralne do Kielc. Upominkom nie było końca. Przedstawiciele Nadleśnictwa Ruda Maleniecka i rady rodziców wręczyli skromne podarunki, a starsi koledzy i koleżanki dokonali oficjalnego powitania.

Ślubowanie w Rudzie Malenieckiej (3)

Pasowanie na ucznia w Rudzie Malenieckiej

Ślubowania w gminie Radoszyce odbywały się kolejno 26, 29 i 30. października w Szkołach Podstawowych: w Wilczkowicach, w Kłucku, w Grodzisku, w Górnikach oraz w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach. W podstawówce w Kapałowie uroczystość odbyła się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

REKLAMA

W pierwszej części uroczystości pierwszaki chwaliły się zdobytą już wiedzą i umiejętnościami. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, odpowiadali na pytania starszych uczniów i śpiewali piosenki. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej przez dyrektorów szkół.

W tym wyjątkowym dla najmłodszych uczniów dniu wziął udział wójt gminy Radoszyce Michał Pękala, jak również dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne, wychowawcy, nauczyciele, rodzice pierwszaków oraz pozostali uczniowie. W Szkole Podstawowej w Grodzisku władze gminy reprezentował Sekretarz Gminy Leopold Garbacz. Na uroczystości w Szkole Podstawowej w Kapałowie przybyła zaproszona Pani Agata Binkowska – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Pan Wójt Michał Pękala i Sekretarz Gminy Leopold Garbacz złożyli pierwszakom gorące gratulacje jak również życzyli wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. Każdy pierwszak otrzymał piękne książki i upominki ufundowane przez Wójta Gminy Radoszyce i rodziców, a w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego  Hedy-Szarego w Radoszycach fundatorem upominków było także Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Ziemi Radoszyckiej RAD-a.

Galeria zdjęć

Ślubowanie pierwszoklasistów w Rudzie Malenieckiej ( zdjęcia: rudamaleniecka.pl)

Ślubowanie pierwszoklasistów w gminie Radoszyce (kolejno: Górniki, Kłucko, Radoszyce, Grodzisko, Kapałów, Wilczkowice).

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *