REKLAMA

Sołtysi z gminy Radoszyce wzięli udział w spotkaniu z włodarzami [zdjęcia]

We wtorek 30 marca włodarze Radoszyc podczas uroczystego spotkania docenili pracę i wysiłek sołtysów miasta i gminy Radoszyce z okazji minionego Dnia Sołtysa przypadającego na dzień 11 marca. 

REKLAMA

Podczas uroczystego spotkania burmistrz Pękala, złożył życzenia i wręczył gospodarzom sołectw pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

REKLAMA

„Stoją na czele wsi i godnie reprezentują swoją małą ojczyznę. Dbają o estetykę miejscowości, komfort mieszkańców i integrują lokalną społeczność. Codzienna praca i wysiłek sołtysów z terenu gminy Radoszyce zostały docenione” – mówił burmistrz miasta i gminy Radoszyce Michał Pękala.

Minutą ciszy uczczono także zmarłego sołtysa, przewodniczącego stowarzyszenia wszystkich sołtysów z województwa świętokrzyskiego, Feliksa Januchtę.

Następnie zgromadzeni wysłuchali prezentacji na temat Funduszy Sołeckich, której celem było pogłębienie wiedzy oraz omówienie głównych zasad obowiązujących podczas wdrażania funduszu. Goście zadawali liczne pytania dotyczące działań prowadzonych na terenie poszczególnych sołectw, zmierzających do poprawy życia mieszkańców i wzrostu turystyki. Dyskutowano m. in. o problemie wywożenia ścieków, nowych wiatach przystankowych oraz kwestii nadania imienia nowopowstałemu rondu.

Uroczystość odbyła się w dwóch etapach. Ze względu na obostrzenia epidemiczne jednorazowo w spotkaniu mogła uczestniczyć mniejsza liczba osób.

W sumie w zebraniu wzięło udział 34 sołtysów, w tym jeden honorowy – Piotr Szustak, były sołtys Wilczkowic, sprawujący tę funkcję nieprzerwanie od 1977 aż do 2019 roku. Za swoją długoletnią pracę na rzecz środowiska lokalnego, Piotr Szustak z rąk burmistrza Michała Pękali otrzymał szczególne wyróżnienie oraz podziękowania.

Zdjęcia (UMiG Radoszyce):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *