REKLAMA

Staciwa do Pękali: Uderz w stół, a nożyce się odezwą!

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź członka Zarządu Powiatu Koneckiego i radnego powiatowego z Radoszyc Jarosława Staciwy na informacje, które opublikował inny radny z tego samego okręgu Paweł Pękala (o zarzutach Pękali przeczytacie TUTAJ). Przypomnijmy, że sprawa dotyczy budowy dróg powiatowych i domniemanej niegospodarności powiatu oraz nadmiernej biurokracji w wykonaniu władz tej jednostki. 

REKLAMA

Odpowiedź Jarosława Staciwy publikujemy w całości: 
„Uderz w stół a nożyce odezwą się” – mówimy w sytuacji, gdy osoba, mająca coś na sumieniu, dopatruje się aluzji do swego niecnego zachowania. W dzisiejszych czasach wszystko jest czarno na białym i nawet najbardziej pokrętne tłumaczenia nie zmienią rzeczywistości.
Kilka słów na temat inwestycji ale nie wyssanych z palca, tylko zgodnych z aktami prawnymi:
Droga powiatowa Nr 0413 T Młotkowice – Cis – Zychy – Podlesie na odcinku od drogi powiatowej 0414 T Radoszyce – Jacentów do m. Podlesie posiada nawierzchnie gruntową wzmocnioną kruszywem naturalnym, szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 6m. Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r poz.124 z późn. zmianami), dla klasy L do jakiej zaliczona jest w/w droga wymagana szerokość jezdni wynosi 5,5m poza terenem zabudowanym, szerokość poboczy 0,75m. a ponadto wymagane jest wykonanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę jak również wykonanie kanału technologicznego. Przebudowę drogi, zgodnie z prawem budowlanym, można wykonać tylko w istniejącym pasie drogowym. Z związku z powyższym, że istniejący pas drogowy należy poszerzyć w celu umieszczenia wszystkich elementów drogi, należy wykonać dokumentację projektową oraz uzyskać decyzję ZRID. Droga powiatowa Nr 0401 T Stąporków – Smyków – Radoszyce – Słupia – Włoszczowa na odcinku od miejscowości Radoszyce do miejscowości Jakimowice zaliczona jest do klasy G. Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r poz.124 z późn. zmianami), dla klasy G do jakiej zaliczona jest w/w droga wymagana szerokość jezdni wynosi 7m, szerokość poboczy 1,25m ponadto wymagane jest wykonanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę jak również wykonanie kanału technologicznego. W ramach rozbudowy zostanie również wykonany chodnik jednostronny szerokości 2m. Przebudowę drogi, zgodnie z prawem budowlanym, można wykonać tylko w istniejącym pasie drogowym. Z związku z powyższym, że istniejący pas drogowy należy poszerzyć w celu umieszczenia wszystkich elementów drogi należy wykonać dokumentację projektową oraz uzyskać decyzję ZRID.

REKLAMA

Co do formuły „zaprojektuj – wybuduj” Urząd Wojewódzki dopuszcza możliwość złożenia wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w/w formule jako zadanie wieloletnie z dofinansowaniem 50%. Czas realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj – wybuduj” przy budowie lub rozbudowie drogi może wynosić ok 3 lat i poprzedzony jest wykonaniem programu funkcjonalno – użytkowego, za który również należy zapłacić. Na marginesie, program funkcjonalno – użytkowy wykonany na drogę Radoszyce – Łopuszno przez wójta Pawła Binkowskiego, bo to był początek przebudowy drogi 728, kosztował po 250 000 zł gminę Radoszyce i Łopuszno.
Natomiast kwota 550 tys. zł. ujęta w WPF na wykonanie dokumentacji projektowych, jest kwotą planowaną na wykonanie zadania. Faktyczny koszt wykonania dokumentacji będzie znany po przeprowadzonej procedurze przetargowej która została już ogłoszona: http://bip.konecki.wrota-swietokrzyskie.pl/powyzej-30.000-euro

Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U . z 2018 r. poz. 2161), kryteriami naboru, instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, że zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego zostanie zaprojektowane i realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej w tym w zgodności z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124). W przypadku gdy zadanie nie będzie spełniać zapisów w/w rozporządzenia wojewoda może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych lub też może nastąpić rozwiązanie zawartej umowy, a udzielone środki będą podlegały zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.

Na koniec wypada zadać pytanie. Dlaczego Radni Powiatowi z Radoszyc poprzednich kadencji nie zrobili nic w tym zakresie?

(pisownia oryginalna)

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *