REKLAMA

Stanisław Pacocha z jednomyślnym poparciem radnych

W czwartek absolutorium oraz wotum zaufania uzyskał także wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha. Radni poparli go jednogłośnie. 

REKLAMA

Zanim podczas sesji doszło do kluczowych głosowań przedstawione zostały raporty z pracy poszczególnych komisji. Następnie radni decydowali o przyznaniu wotum zaufania wójtowi Stanisławowi Pacosze – wszyscy obecni byli za, a zatem wotum zostało przyznane 14 głosami (1 radny był nieobecny podczas posiedzenia – Mariusz Kuleta).  Potem przeczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie gminy Gowarczów.

REKLAMA

A kolejnym punktem było głosowanie nad absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu w 2021 roku. I tutaj powtórzył się ten sam wynik – 14 radnych było za,  a zatem Stanisław Pacocha jednogłośnie (chociaż przy jednym nieobecnym radnym) otrzymał zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *