REKLAMA

Stankiewicz za Adamczyka w ZGKiM Stąporków

Od tygodnia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie ma nowego dyrektora. Na tym stanowisku Roberta Adamczyka zastąpił Marcin Stankiewicz. 

REKLAMA

Adamczyk wcześniej był wiceburmistrzem Stąporkowa oraz komendantem powiatowym koneckiej policji. Z kolei Marcin Stankiewicz od dwóch lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w tej miejscowości – „Przez ostatnie dwa lata ściśle współpracowałem przy pracach związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków. Poznałem cały proces technologiczny pracy oczyszczalni i znam wszystkie aspekty związane z jej funkcjonowaniem. W chwili obecnej pracuje nad projektem budowy kanalizacji sanitarnej. Moje wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia pozwolą mi sprawnie przeprowadzić tą inwestycję. Planowany zakres budowy kanalizacji zależny będzie od warunków finansowych, głównie od poziomu dochodów własnych gminy” – mówi nam nowy dyrektor.

REKLAMA

Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska podkreśla, że zamiana na stanowisku dyrektora wiąże się z nowymi wyzwaniami, które czekają zakład –„Zmiana podyktowana jest wyznaczeniem innych niż dotychczasowe priorytetów związanych z zarządzaniem ZGKiM. Mamy oddaną do użytkowania oczyszczalnię, która wymaga dużego nakładu pracy. Przejmujący obowiązki dyrektora, Pan Marcin Stankiewicz odpowiadał za budowę oczyszczalni i jest pracownikiem urzędu. Nie bez znaczenia pozostaje też stanowisko, że chciałabym rozwijać ZGKiM w takim kierunku żeby docelowo starać się stworzyć z niego zakład, który pozwoli samodzielnie wykonywać zadania, których dzisiaj, co się zdarza, musimy zlecać wykonanie na zewnątrz. Zarządzanie to czasami trudne wybory. Ten do takich należał bowiem oceniać obecnego pana dyrektora można tylko pozytywnie. Natomiast wizja tego co przed nami skłoniła mnie do podjęcia takiej decyzji. Nowy Dyrektor Marcin Stankiewicz ma uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dzięki temu będzie mógł sprawnie nadzorować prace Zakładu.” – tłumaczy pani burmistrz.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *