REKLAMA

Stąporkowscy radni aktywni na sesji Rady Powiatu. Dopominali się o Odrowąż [wideo]

Spokojna atmosfera towarzyszyła czwartkowej sesji Rady Powiatu Koneckiego. Najaktywniejsi byli radni z gminy Stąporków, którzy albo dziękowali za już wykonane albo dopominali się o nowe odcinki drogowe w swoim rejonie. Dorota Duda opowiedziała o nowym pomyślę na promocję naszego regionu.

REKLAMA

We wstępie informację o pracy między sesjami oraz informację o złożonych przez radnych oraz Zarząd Powiatu oświadczeniach majątkowych przedstawił starosta konecki Bogdan Soboń. Następnie rajcy zgodzili się na szereg uchwał: między innymi zmieniali Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu, budżet powiatu, ustalili opłaty za usuwanie porzuconych pojazdów, uchwalili też zmiany w statucie koneckiego szpitala.

W ostatnim punkcie głosowań radni zgodzili się na nową formę promocji naszego powiatu, czyli na wydanie Atlasu Turystycznego Czterech Powiatów. –„Ciężar obowiązków przygotowania Atlasu Turystycznego pod nazwą „Ziemia Odrowążów. Pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas Turystyczny Czterech Powiatów” przypadł tym razem powiatowi szydłowieckimi. Mamy przed sobą propozycję uchwały w sprawie zadania w zakresie promocji powiatu. […] Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Aby ten atlas powstał materiały są już gromadzone, natomiast ostatecznie atlas będzie wydany w 2018 roku.” – mówiła Dorota Duda, Członkini Zarządu Powiatu Koneckiego odpowiedzialna za promocję.

REKLAMA

Dorota Duda opowiadała o Atlasie Czterech Powiatów.

Po głosowaniach przyszedł czas na interpelacje, zapytania, wnioski radnych oraz sprawy różne. Tutaj rozgorzała dyskusja drogowa. Głównymi tematami były zaś odcinki jezdni w Odrowążu oraz w Niekłaniu. Pytania zadawało wielu radnych:

„Pytanie do p. dyrektora dróg, ponieważ radni ze Stąporkowa zwrócili się do mnie w czterech kwestiach. Najpierw w sprawie drogi w Odrowążu, bo zawsze jest tak, że jak coś się robi to przy okazji pojawiają się problemy i także tu mam trzy zapytania w imieniu p. Elżbiety Kołodziej, radnej z Odrowąża. Zapytuje ona czy termin 10 listopad jest ostateczny, ponieważ zbliżają się święta 1 listopada, a dojazd do cmentarza jest utrudniony. Czy to będzie usunięte? Czy też termin będzie przyspieszony z wykonaniem do 1 listopada? […] Jeszcze jedno pytanie jest od p. Jacka Kołodzieja: czy na ulicę Szkolną zostały zabezpieczone pieniądze na projekt? Pan radny chciałby na ten temat uzyskać informację.” – mówił jako pierwszy radny Dariusz Młodawski.

„Odnośnie Czarnej pytałem się na poprzedniej sesji czy wymalowanie pasów przejścia dla pieszych i oznakowanie poziome rozwiązuje problem bezpieczeństwa korzystania z tego przystanku? W mojej ocenie i w ocenie mieszkańców Czarnej to rozwiązanie nie gwarantuje poprawy tego bezpieczeństwa, a utrzymuje stan taki jak był, tak jakby nie zastosowano żadnego rozwiązania. Otrzymałem odpowiedź, że komisja została powołana i znaki poziome będą. Ja to wiedziałem i mieszkańcy to będą, ale ja się pytałem czy poza tym powiat rozważa jakieś inne formy poprawy bezpieczeństwa? Na to nie dostałem odpowiedzi. Tym bardziej, że pojawiły się różne wnioski. Jest też wniosek p. burmistrz z posiedzenia Rady Gminy w Stąporkowie by powiat wyznaczył zmianę lokalizacji przystanku. Nad tym powiat przeszedł obojętnie. Uważam, że stosuje się tu spychotechnikę, nie analizuje się by rozwiązać problem, a chce się tylko odepchnąć od siebie. Ten wniosek radnych ze Stąporkowa powinien być brany pod uwagę. Czy będą zatem brane pod uwagę inne warianty by to bezpieczeństwo poprawić?” – zapytywał radny Wiesław Skowron.

„Zacznę od podziękowania. Na poprzedniej sesji mówiłem o podjęciu wspólnej inicjatywy dotyczącej dokończenia północnej części obwodnicy Końskich i cieszę się, że p. Starosta przychylił się i podejmie inicjatywę związaną z dokończeniem tej drogi. Również podziękowanie za ulicę Gimnazjalną i poprawienie stanu nawierzchni. Wiem, że będą poprawiane jeszcze studzienki, ja cały czas wyjaśniam, że to będzie dokończone. Podobnie chodnik, na którym już nie ma zapadlisk. Chciałbym przypomnieć na rok 2018 by uwzględnić wykonanie chodnika pomiędzy Proćwinem, a obwodnicą. Mam też zgłoszenie od sołtysa miejscowości Dyszów i prośbę taką by poprawić próg zwalniający, który tam został uszkodzony.” – dziękował i prosił Michał Cichocki, radny powiatowy z Końskich.

„Ja też poruszę sprawę ulicy Szkolnej w Niekłaniu. Chodzi o uzupełnienie dużych ubytków w asfalcie na połączeniu drogi powiatowej ul. Majora Hubala i Szkolnej. To początek ulicy Szkolnej. Druga sprawa: wnoszę o remont chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku od obiektu mostowego w miejscowości Niekłań Mały do obiektu mostowego w miejscowości Niekłań Wielki w uszkodzonych miejscach. Ten chodnik jest remontowany co roku i bez przerwy się zapada. Proszę też o odtworzenie rowów przy drodze Szydłowiec – Niekłań Wielki.” – mówił radny Marian Domagała.

„Ja chciałem podziękować dyrektorowi Mościńskiemu i Zarządowi Powiatu za zabezpieczenie środków na wykonanie i odwonienie rowów w miejscowości Wólka Zychowa i p. dyrektorowi chciałem podziękować za wyrównanie ulicy Leśnej w Wielkiej Wsi. W imieniu pani sołtys bardzo dziękuję.” – dziękował radny Łukasz Świerczyński ze Stąporkowa.

„Potrzeba jest małego remontu drogi powiatowej naszej koło cmentarza. To jest odcinek około 100 metrów do poprawienia nawierzchni. Szkoda, bo tam jest prawie cała droga i został tylko ten kawałek.” – nadmienił konecki radny powiatowy Jarosław Lasota.

„Ja na poprzedniej sesji zgłaszałem temat drogi 0422 Modliszewice – Dziebałtów na obniżenie poboczy i jednocześnie odwodnienie. Otrzymałem od  Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedź, że wyżej wymieniona inwestycja powinna być połączona z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ja pytałem: kiedy to będzie zrobione, bo taką odpowiedź to ja otrzymałem 9 stycznia 2014 roku. Kieruje więc pytanie taki: Kiedy to będzie zrobione? W którym roku? Druga rzecz: Jak wjeżdżamy do Dziebałtowa od strony Brodów to jest tam tablica Dziebałtów. Takiej miejscowości nie ma. Jest Stary Dziebałtów i Nowy Dziebałtów. Prosiłem by p. dyrektor dokonał wizytacji tych oznaczeń miejscowości, bo dużo jest takich przypadków. Miejscowości Dziebałtów nie ma. Jest Stary Dziebałtów i Nowy Dziebałtów. Prosiłbym o unormowanie tego.” – tłumaczył radny Marian Gąszcz.

Na te pytania próbował odpowiadać starosta konecki Bogdan Soboń. –„Wiadomo, że temat dróg jest zawsze najbardziej ważki. Jakieś jaskółki się pojawiają, bo są i podziękowania, ale wiemy że mamy bardzo dużo do zrobienia. Tak wygląda to nasze samorządowe działanie i życie. Radny Skowron co do przystanku to ja nie jestem fachowcem od bezpieczeństwa, ale p. dyrektorze w miarę swoich możliwości i zaangażowania proszę jeszcze raz podejść do tematu, rozważyć to. Te sprawy remontowe: powiem tak – do 15 listopada układamy budżet. W związku z tym dyrektor Mościński jest na etapie rozmów z gminami. Niektóre już wysłały swoje propozycje. Pani skarbnik już podnosi temat, bo jest coś takiego jak spięcie budżetu i tutaj na oświatę trochę może nam brakować i teraz jak to zrobić? Jak uchwalić budżet, który dostanie pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wydatkami inwestycyjnymi, gdzie subwencja na przyszły rok już są zapowiedzi będzie mniejsza. To nie jest tak lukrowo i fajnie, że mamy dużo pieniędzy i nie chcemy na coś dać. To jest wypadkowa pewnych różnych działań, środków posiadanych. Konstrukcja budżetu powiatu jest inna niż budżetów gminy. My też jesteśmy objęci jakimś gorsetem obwarowań. Chodniki Proćwin, Dyszów próg zwalniający to tematy dla dyrektora Mościńskiego. Podobnie te 100 metrów w okolicach cmentarza. Co do radnego Gąszcza to wiemy, że w tym wypadku jest decyzja również z burmistrzem Końskich. W jaki sposób on będzie chciał robić poszczególne zadania. W przypadku gminy Stąporków i Końskich ta litania dróg i potrzeb przerasta nasze możliwości i powiem tak: znając budżety tych gmin to ich również. Papier przyjmie wszystko i pisze się, że chce się zrobić 14 dróg, ale czy będzie się miało nawet gdybyśmy sprawdzili czy będą mieli tyle pieniędzy to bym się zastanowił. […] Co do rowów to wiadomo, że ta degradacja wodna robi swoje. Ja teraz dziękuję za uwagę.” – odpowiadał starosta Soboń.

Z nieoficjalnych informacji udało nam się dowiedzieć, że drogowcy raczej nie zdążą z oddaniem drogi w Odrowążu przed 1 listopada, czyli Świętem Zmarłych. Przypomnijmy, że przy tym odcinku znajduje się jeden z większych cmentarzy w gminie Stąporków. Odpowiedzi odnośnie pozostałych pytań radnych mają być przez Zarząd Dróg Powiatowych udzielone na piśmie.

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *