REKLAMA

Starosta i Zarząd Powiatu z obniżonymi pensjami!

Podczas piątkowej absolutoryjnej sesji Rady Powiatu podjęto decyzję o obniżeniu uposażenia staroście koneckiemu Bogdanowi Soboniowi o prawie dwa tysiące złotych. Mniej zarabiać mają także etatowi członkowie Zarządu Powiatu: Dorota Duda oraz wicestarosta Andrzej Lenart. 

REKLAMA

Pensja starosty zostanie obniżona o niemal dwa tysiące złotych.

Zgodnie z wytycznymi narzuconymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości uposażenia samorządowców muszą mieścić się w ściśle określonych widełkach. Takie zarządzenie oburzyło niektórych radnych Rady Powiatu Koneckiego. Swoje niezadowolenie manifestowali między innymi Kazimierz Pasterczyk oraz Michał Cichocki. Pisowskiego zarządzenia bronił zaś związany z tym ugrupowaniem wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Lasota.

Ostatecznie przeciw obniżeniu pensji staroście głosowało trzech radnych, pozostali byli za. Wielu z nich argumentowało, że głosuje za, ponieważ w przypadku braku decyzji rady o obniżce zadecyduje Wojewoda Świętokrzyski i wtedy najprawdopodobniej będzie ona zdecydowanie większa.

REKLAMA

Pensja starosty koneckiego Bogdana Sobonia: 

Przed zmianami: 6000 zł – pensja podstawowa, 2100 złotych – dodatek funkcyjny, 3065 zł – dodatek specjalny, dodatek za wieloletnią pracę – 1200 złotych. Łącznie: 12 365 zł brutto. 

Obecnie: 4800 zł – pensja podstawowa, dodatek funkcyjny – 2100 złotych, dodatek specjalny – 2760 złotych, dodatek za wieloletnią pracę – 960 złotych. Łącznie: 10 620 zł brutto. 

O około 20 % obniżyć mają się także uposażenia członkini Zarządu Powiatu Doroty Dudy oraz wicestarosty Andrzeja Lenarta – tutaj decyduje już Przewodniczący Zarządu Powiatu Koneckiego, czyli Bogdan Soboń.

Więcej o piątkowej sesji już wkrótce.

REKLAMA

Comments are closed.