REKLAMA

Startują kolejne formy wsparcia dla przedsiębiorców w związku z epidemią

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich uruchamia nabory na kolejne formy wsparcia dla przedsiębiorców w związku z trwającą epidemią. Od dzisiaj można składać wnioski między innymi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Wnioski można składać między innymi online – TUTAJ

REKLAMA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków o:
1. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zzb ustawy COVID-19*);

REKLAMA

2. Dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzc ustawy COVID-19*);

3. Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizację pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zze ustawy COVID-19*).

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy tj. od dnia 14.04.2020r. do dnia 27.04.2020r.

Szczegółowe informacje, stosowne wnioski oraz zasady ubiegania się o wsparcie znajdziecie pod linkiem: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem profilem zaufanym pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie dofinansowania.

Wnioski można również przekazać korespondencyjnie na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub złożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki korespondencyjnej przed budynkiem PUP. Wnioski można składać między innymi online – TUTAJ

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *