REKLAMA

Strażacy konsultowali projekt ustawy o OSP

W merytorycznej atmosferze przebiegły konsultacje propozycji nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Miały one miejsce w niedzielę w nowej remizie OSP w Rudzie Malenieckiej. Pytań było mnóstwo, ale obyło się bez większych incydentów. Druhowie opuścili spotkanie w mieszanych nastrojach – jedni patrząc z optymizmem w przyszłość, inni z dużą dozą ostrożności. 

REKLAMA

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu koneckiego, st. bryg. Krzysztof Ciosek — Komendant Wojewódzki PSP, mł. bryg. Ryszard Stańczak — Komendant Powiatowy PSP, dh Jerzy Rąbalski — Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Konsultacje rozpoczęły się od przedstawienia przez Komendanta Powiatowego PSP prezentacji o założeniach ustawy. Następnie druhowie zgłaszali swoje uwagi i zadawali pytania, na które odpowiadał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP.

REKLAMA

Jak informują nas obecni na miejscu zgłaszane uwagi dotyczyły możliwości skrócenia aktywności druhów. W projekcie to 25 lat. Poruszono też głośny zapis „ratownik – strażak”. Przed konsultacjami w kierunku ustawodawcy płynęła krytyka, że przyjęcie dokumentu może oznaczać, że ochotnicy oficjalnie nie będą strażakami, a ratownikami. Tutaj władze wojewódzkie uspokoiły – ten zapis ma się zmienić, a strażak pozostanie strażakiem.

Wątpliwości obecnych budziły też kwestie ekwiwalentu, czyli dlaczego dana gmina otrzymuje na podobny system jednostek mniej niż inna.

Druhowie związani z samorządem zgłaszali też prośbę o uregulowanie kwestii zatwierdzania statutów jednostek przez rady gmin. Jak mówią nam strażacy rodzi to obawy, że dana gmina nie zatwierdzając statutu w rzeczywistości będzie mogła w ten sposób rozwiązać jednostkę. Obecnie takie działanie jest niemożliwe.

Kolejne zgłaszane problemy to obawy jakoby nowa ustawa była próbą zabrania jednostkom OSP ich autonomiczności. Część z druhów martwi się, że dokument może być krokiem w kierunku centralizacji działań jednostek i przede wszystkim próbą zarządzania nimi z zewnątrz.

Mimo licznych wątpliwości druhowie opuścili konsultacje mając więcej wiedzy niż przed nimi. Część z nich przekazuje nam, że spogląda w przyszłość z optymizmem. Inni zaś mówią o głębokiej ostrożności w stosunku do nowej ustawy i konieczności pilotowania jej wdrażania na każdym kroku, tak by niepożądane zapisy z niej zniknęły.

Zdjęcia (PSP Końskie):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *