REKLAMA

‚Światełko Pokoju’ zawitało do Starostwa Powiatowego w Końskich [zdjęcia]

W miniony piątek do siedziby Starostwa Powiatowego w Końskich dotarło Światełko Pokoju. Zostało ono przekazane przez koneckich harcerzy na ręce starosty koneckiego Grzegorza Pieca oraz członka zarządu Jarosława Staciwy.

REKLAMA

REKLAMA

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światełko Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju, oraz nadziei. Wedle tradycji jest ono stawiane na wigilijnym stole.

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Obecnie akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ZHP, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach.

Zdjęcia [źródło: www.konecki.powiat.pl]:

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *