REKLAMA

Świętokrzyscy Terytorialsi będą współpracować z Technikum ZDZ w Końskich

Świętokrzyscy Terytorialsi będą szkolić uczniów z Oddziału Przygotowania Wojskowego, który funkcjonuje w Niepublicznym Technikum Zawodowym w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

REKLAMA


We wtorek w siedzibie 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ZDZ z Końskich i z Kielc z Dowódcą Brygady płk Grzegorzem Motakiem, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy w zakresie szkolenia wojskowego młodzieży. W obydwu tych szkołach od września ubiegłego roku rozpoczęły działalność Oddziały Przygotowania Wojskowego. To nowy program edukacyjny dla młodzieży, który przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach realizowanego programu, pozwolenie na utworzenie i prowadzenie takich oddziałów otrzymało 130 szkół z całej Polski. W województwie świętokrzyskim takie pozwolenie otrzymały Technika ZDZ z Końskich i Kielc, a także Liceum w Staszowie.

Oddziały Przygotowania Wojskowego mają na celu przygotowanie młodzieży do dalszej kariery wojskowej oraz mundurowej, także w innych formacjach. Uczniowie w ramach nauki w takim oddziale realizują zajęcia z zakresu przygotowania wojskowego, w tym właśnie prowadzone przez żołnierzy patronackiej jednostki wojskowej. W przypadku koneckiego ZDZ patronat nad Oddziałem Przygotowania Wojskowego objęła 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Dzięki podjętej współpracy młodzież będzie mogła szkolić się nie tylko na terenie szkoły i pod okiem nauczycieli, ale również pozna tajniki wojskowego rzemiosła także na placach apelowych, pasach taktycznych i torach przeszkód w ramach zajęć praktycznych w kieleckiej jednostce. Absolwenci szkoły, którzy będą uczestniczyli w tym programie, otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do wojska, na studia wojskowe, a także do służby przygotowawczej i do służby w szeregach WOT. Ponadto, w związku z realizowanym programem, mogą odbyć skróconą służbę przygotowawczą i następnie złożyć przysięgę wojskową.

REKLAMA

W ramach nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego, młodzież otrzymuje bezpłatnie kompletne umundurowanie, a podczas szkolenia mogą korzystać z wysokospecjalistycznego sprzętu i wyposażenia wojskowego, niczym nie odbiegającego od wyposażenia zawodowych żołnierzy. W trakcie nauki młodzież poznaje nie tylko elementy związane z wystąpieniami na uroczystościach i apelach, ale przede wszystkim zaznajamia się z różnymi zagadnieniami związanymi ze służbą wojskową i działaniami na rzecz obronności państwa. W programie szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego znalazły się między innymi takie bloki tematyczne, jak: musztra i regulaminy, szkolenie z zakresu taktyki wojskowej, szkolenie bojowe, szkolenie ogniowe i strzelectwo, szkolenie medyczne, czy szkolenie dotyczące sztuki przetrwania w trudnych warunkach.„Konecka placówka ZDZ z powodzeniem od wielu lat prowadzi tzw. „klasy mundurowe”. Mundurowych uczniów Szkół ZDZ w Końskich można było wielokrotnie spotkać na różnego rodzaju wydarzeniach i uroczystościach, gdzie pododdział w charakterystycznych błękitnych beretach i z pomarańczową odznaką rozpoznawczą na ramieniu równym krokiem maszerował na czele miejskich przemarszów. Koneccy mundurowi z ZDZ działali nie tylko na uroczystościach, ale także wielokrotnie współpracowali z Komendą Powiatową Policji w Końskich, pojawiali się na różnego rodzaju wydarzeniach i imprezach miejskich oraz wspierali lokalne działania w ramach akcji sportowych i charytatywnych” – mówi dyrektor ZDZ w Końskich Kinga Ostrowska.

Kto może uczyć się w takiej wojskowej klasie? Każdy ósmoklasista, który marzy w przyszłości o założeniu wojskowego munduru, chce rozwinąć swoje umiejętności i sprawność fizyczną. Każdy chętny uczeń musi złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, a także wykazać się odpowiednim poziomem sprawności fizycznej.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji, możliwości odwiedzenia szkoły lub organizowanych form dni otwartych szkoły, można znaleźć na stronach internetowych Szkół ZDZ w Końskich:
https://www.facebook.com/Szko%C5%82y-ZDZ-w-Ko%C5%84skich-722591314480134
https://szkolykonskie.zdz.kielce.pl/rekrutacja-2021-2022/zapisy-do-szkol-dla-mlodziezy.html

Zdjęcia (archwium szkoły):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *