REKLAMA

Szkolenie z budowania lokalnych marek produktów w Modliszewicach [zdjęcia]

Kilka dni temu w siedzibie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” w Modliszewicach miało miejsce szkolenie o nazwie „Region inspiracją dla przedsiębiorczości społecznej” organizowane przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we współpracy z LGD „U Źródeł”. 

REKLAMA

Prelekcję dla przybyłych przeprowadziła Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych „MILA”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, sołtysi oraz radni z terenu powiatu koneckiego.

REKLAMA

Jak dało się zauważyć, budowanie i kreowanie lokalnych marek jest wyzwaniem i nieustanną troską o zachowanie tożsamości poszczególnych regionów naszego kraju, co podkreślała – Joanna Sędziejewska z Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia:

  1. Produkt lokalny – wizytówka regionu, kraju, Europy – charakterystyka i definicja produktu lokalnego, tradycyjnego, oznaczenia geograficzne, przykłady produktów lokalnych z Polski i zagranicy.
  2. Odkrywanie produktów lokalnych w regionie – dziedzictwo regionu źródłem produktów lokalnych.
  3. Wartość produktu lokalnego siłą jego producentów – wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych, budowanie poczucia dumy z lokalnych produktów – wykorzystanie „wiodących” produktów lokalnych.
  4. Droga produktu lokalnego na rynek – wykorzystanie produktów lokalnych w turystyce.
  5. Marka lokalna – narzędzie promocji produktów lokalnych i regionu. Motywacje do budowania marki parasolowej – korzyści, obowiązki, oczekiwane zmiany społeczno-gospodarcze dla regionu i konkretnych podmiotów, wspólne wartości/warsztaty.

Źródło: Powiat Konecki

Zdjęcia (Powiat Konecki):

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *