REKLAMA

Szkoły ZDZ w Końskich – oferta rekrutacyjna 2019/2020

Niepubliczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich kształcą młodzież i dorosłych od ponad dwudziestu lat. Od samego początku istnienia szkół najważniejszym celem był ich dynamiczny rozwój ukierunkowany na potrzeby edukacyjne uczniów i aktualne zapotrzebowanie na specjalizacje zawodowe na rynku pracy. Wybór kształcenia w Szkołach ZDZ to szansa na uzyskanie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. W nowym roku szkolnym poszerzamy ofertę kształcenia i w związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z poniższym informatorem.

REKLAMA

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA

 

REKLAMA


W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy rekrutację do następujących typów szkół:
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
(3-letnie po gimnazjum, 4-letnie po szkole podstawowej) NOWOŚĆ:

  • Klasa ogólna:

    • przedmioty rozszerzane: matematyka oraz j. obcy (angielski lub niemiecki)

    • przedmioty dodatkowo rozszerzane: informatyka lub drugi j. obcy

Niepubliczne Technikum Zawodowe

(4-letnie po gimnazjum, 5-letnie po szkole podstawowej)

  • Technik logistyk

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

  • Technik informatyk

  • Technik reklamy

Szkoła Branżowa I stopnia (3-letnia)

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW JAKO FORMA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Klasa wojskowa

Uczniowie klasy wojskowej są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie. Zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych. Podczas realizacji innowacji poznają symbole narodowe i wojskowe oraz znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywają umiejętności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej. Ponadto uczniowie biorą udział w specjalistycznych szkoleniach wojskowych: strzeleckich, sanitarnym, inżynieryjno – saperskim, logistycznym, szkoleniach z terenoznawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Wszystkie zajęcia zakresu wojskowości prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę mundurową. Innowacja wojskowa ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminów wstępnych do służby w wojsku lub innych służbach mundurowych.

Klasa policyjna

Uczniowie realizują rozszerzony program z zakresu edukacji policyjnej, poznają strukturę organizacyjną Policji, obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy. Poprzez realizację zagadnień zawartych w programie innowacji uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu taktyki i zapobiegania przestępczości, poznają podstawowe pojęcia dotyczące kryminologii i kryminalistyki, jak również poszerzają wiadomości z zakresu prawa karnego, procesowego i drogowego. Uczestniczą w szkoleniach strzeleckich, przez co nabywają umiejętności posługiwania się bronią. Realizacja innowacji policyjnej ma za zadanie przede wszystkim wielokierunkowe przygotowanie do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie policyjne, a w rezultacie do pracy w szeregach Policji. Specjalizacja ta to zdobywanie wykształcenia, nauka wymarzonego zawodu i profesjonalny rozwój zainteresowań.

Klasa strażacka (pożarnicza)

Uczniowie realizują rozszerzony program z zakresu edukacji pożarniczej, poznają strukturę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, a także strukturę innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie poznają obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy oraz zadnia formacji. Poprzez realizację zagadnień zawartych w programie innowacji uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu struktury ochrony przeciwpożarowej w Polsce, organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestniczą w szkoleniach  i wyjazdach do jednostek ochrony przeciwpożarowej, biorą udział w ćwiczeniach organizowanych przez poszczególne podmioty, a także poznają specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do działań ratowniczo-gaśniczych. Ponadto uczniowie podczas nauki edukacji strażackiej (pożarniczej) mogą wziąć udział w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdobyć państwowy tytuł Ratownika, a także brać udział w szkoleniach i kursach kierowanych do strażaków ochotników. Realizacja innowacji strażackiej (pożarniczej) ma za zadanie przede wszystkim wielokierunkowe przygotowanie do egzaminów wstępnych na uczelnie pożarnicze – Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkół Aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP, a w rezultacie do zostania funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Specjalizacja ta, to zdobywanie wykształcenia, nauka wymarzonego zawodu i profesjonalny rozwój zainteresowań.

Klasa ratownicza

Uczniowie realizują rozszerzony program z zakresu edukacji ratowniczej, poznają strukturę organizacyjną ratownictwa w Polsce, a także strukturę i zadania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Uczniowie poznają obowiązki i uprawnienia ratowników medycznych i personelu medycznego, działającego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także poznają różne formacje i organizacje zajmujące się ratownictwem specjalistycznym. Poprzez realizację zagadnień zawartych w programie innowacji uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu rodzajów i zadań systemów ratowniczych oraz działania tych podmiotów w sytuacjach kryzysowych, organizacji Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa specjalistycznego. Ponadto uczniowie poznają system zarządzania kryzysowego, działania służb podczas katastrof i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwo działań ratowniczych. Uczestniczą w szkoleniach  i wyjazdach do jednostek ratowniczych, stacji i dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego, biorą udział w ćwiczeniach organizowanych przez poszczególne podmioty, a także poznają specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w ratownictwie. Ponadto uczniowie podczas nauki edukacji ratowniczej mogą wziąć udział
w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdobyć państwowy tytuł Ratownika, a także brać udział w szkoleniach i kursach z zakresu ratownictwa specjalistycznego.  Realizacja innowacji ratowniczej ma za zadanie przede wszystkim wielokierunkowe przygotowanie kandydatów na studia z zakresu Ratownictwa Medycznego, Pielęgniarstwa, a także ma za zadanie przygotować Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy do podejmowania pracy i służby w takich organizacjach, jak WOPR, PCK, czy GOPR. Specjalizacja ta, to zdobywanie wykształcenia, nauka wymarzonego zawodu i profesjonalny rozwój zainteresowań.

SZKOŁA OTWARTA NA POTRZEBY UCZNIÓW

W powiecie koneckim posiadamy obecnie najlepsze warunki do nauki między innymi dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza tym dajemy możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych, organizujemy liczne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów oraz kursy dające dodatkowe kwalifikacje. Młodzież może uczestniczyć w bezpłatnych wycieczkach i obozach szkoleniowych. Dla uczniów przynależących do klas mundurowych oferujemy bezpłatne umundurowanie i udział w zajęciach specjalistycznych z zakresu wybranej innowacji.

Wszystkich zainteresowanych nauką w naszych szkołach oraz naszych sympatyków już dziś serdecznie zapraszamy na Dzień Służb Mundurowych, który odbędzie się 24 maja na terenie szkoły. Tego dnia swoje stoiska wystawią miedzy innymi: 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Powiatowa Policji w Końskich oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Przybyli goście będą mogli zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez służby, a także wziąć udział w pokazach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i ratownictwem w wykonaniu uczniów ZDZ Końskie. Przy okazji zaprezentujemy naszą aktualną ofertę kształcenia, oprowadzimy gości po budynku i wszystkich przybyłych poczęstujemy prawdziwą, wojskową grochówką. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebook’u.

Strona internetowa – TUTAJ

Facebook – TUTAJ

artykuł sponsorowany

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *